Published On: Uto, velj 2nd, 2021

MINISTAR DEMENCIJE: Drugi tjedan za redom Grubeša ne komentira napad kolegice Turković na presudu Suda za ratne zločine u slučaju Vozuća

 

Ovo su mjerodavnosti ministarstva Pravde “države BIH” za koje je nadležno ovo ministarstvo:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je utemeljeno 2003.godine, Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (Sl.glasnik BiH“, br.5/2003), i mjerodavno je za

 • administrativne funkcije u svezi s pravosudnim organima na državnoj razini;
 • međunarodnu i međuentitetsku pravosudnu suradnju (međusobna pravna pomoć i kontakti s međunarodnim tribunalima;
 • izradu odgovarajućih zakona i propisa za uređenje pitanja iz alineje 1. i 2. ovog članka;
 • osiguravanje da zakonodavstvo BiH i njegova provedba na svim razinama bude sukladna obvezama BiH koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma;
 • suradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova i entitetima na izradi međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma;
 • davanje smjernica i praćenje pravnog obrazovanja, kako bi se osigurala međuentitetska harmonizacija u ovoj oblasti i postupanje sukladno najboljim standardima;
 • općenito djelovanje kao centralno koordinirajuće tijelo za osiguravanje usklađenosti zakonodavstva i standarda pravosudnog sustava između entiteta, bilo osiguravanjem uvjeta za raspravu ili koordiniranjem inicijativa;
 • ekstradiciju;
 • poslove upravne inspekcije nad izvršavanjem zakona koji se odnose na državne službenike i zaposlenike tijela uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke i uredsko poslovanje u tijelima uprave;
 • pitanja udruženja građana, vođenje registara udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na teritoriji BiH;
 • druge poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava BiH, a srodni su poslovima iz nadležnosti ovog ministarstva.

 

Ako HDZ-ov ministar pravde nije u stanju komentirati napad na pravdu u BIH, te slavljenje presuđenog zločinca, u samom Vijeću Ministara što on kao politička osoba uopće jeste u stanju komentirati?

I zašto se bavi politikom ako mu je ona tek hobi ili razonoda?

Drugi tjedan traje potpuna brutalna cenzura  protiv prava građana BIH, koja je također protuustavna i kazneno je djelo te  spada u političku domenu g. Grubeše. On svojom izjavom, osudom cenzute ali i izjave Bisere Turković može prekinuti tu cenzuru.

Šutnjom o toj cenzuri,  političkom šutnjom, jer biti ministar je jasno politička izvršna funkcija, Ministarstvo Prade , na čelu sa svojim Prvim Odijelom, pridružilo se cenzuri koju provode SDA mediji.

HDZ ministar tako, pristaje, odšutjeti ogroman SDA skandal.Zaboravio je što su ti isti SDA mediji radili od njega kad je odobrio ekstradiciju već osuđenog Marka Radića u Zagreb. Na novo suđenje.

Ne sjećamo se da je g. Grubeša ikada slavio Marku Radića kao heroja ili napao sud. Napisao “Ja sam i Maka i Dario”  i možemo misliti kakve bi bile reakcije Bisere Turković u tom slučaju.

Sada imamo situaciju gdje Bisera Turković masovnog ubojicu kuje u lovorike, a Grubeša šuti.

Hrvatski odgovor ne mogu nositi hrvatske šutiše.

Predložena smjena Josipa Grubeše