Published On: Mon, Oct 26th, 2015

MERKEL: Izbjeglica je mnogo, ali je nas 80 milijuna

Njemačka kancelarka Angela Merkel je u dijalogu s građanima u Nirnbergu, posvećenom izbjeglicama, ukazala na potrebu jačanja i očuvanja srednje klase i priznala da u ovom momentu svladavanje izbjegličke krize nije perfektno.

“Da, njih (izbjeglica) je veoma, veoma mnogo, ali je nas 80 milijuna”, rekla je Merkel na skupu pod nazivom “Lijepo živjeti u Njemačkoj” i izrazila razumijevanje u vezi sa strahovima da bi zbog velikog broja izbjeglica oni koji čine centar društva mogli biti “izgubljeni”.

Merkel je naglasila da se “svom snagom” mora raditi protiv takve mogućnosti i da se o rizicima, kao i o šansama u vezi s tako velikim brojem izbjeglica mora govoriti.

Ona je rekla da se mora učiniti sve da se očuva centar društva, odnosno, srednja klasa, “koja je tolerantna i čini Njemačku tako jakom”.

Merkel je insistirala na što većem broju susreta pri čemu se mora raditi i na sprečavanju predsasuda i ocijenila da će tako uspjeti integracija i pri tom naglasila da Europskoj uniji nedostaju pravila o raspodjeli izbjeglica./NN/HMS/