Međunarodni migranti čine 3,5 posto globalne populacije

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. prosinca Međunarodnim danom migranata. Na taj dan je 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji.

U  priopćenju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine navodi se da su migracije postale globalni fenomen i prema posljednjim objavljenim podacima UN-a međunarodni migranti čine 3,5 posto globalne populacije.

I Bosna i Hercegovina se kao dio europskog kontinenta našla na karti globalnih kretanja. Prvenstveno kao zemlja porijekla migranata koji su našli svoj novi dom u drugim zemljama širom svijeta i koji svojim sposobnostima doprinose financijskom, socijalnom i kulturološkom razvoju kako zemlje prijema tako i bh. društva.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim prilivom migranata koji koriste ovaj dio Europe kao put u sigurniji i bolji život u nekoj od država Europske unije.

U posljednje dvije godine, tijela na svim razinama vlasti su uložila znatne napore da odgovore na mnogobrojne migracijske izazove koji zahtijevaju značajne financijske, ljudske i materijalne resurse.

Kako je navedeno u izvješću Vijeća Europe “Bosna i Hercegovina je usvojila uistinu humanitaran pristup, primajući tisuće izbjeglica i migranata u zemlju, respektirajući njihovu slobodu kretanja, pri tome ulažući značajne napore da osigura smještaj i hranu za sve njih. Solidarnost i napori lokalne zajednice, uzimajući u obzir tešku ekonomsku situaciju, su vrijedni pažnje.”

Prioriteti Bosne i Hercegovine za postizanje boljeg upravljanja migracijama su prezentirani kroz pet prioriteta koji se odnose na bolju kontrolu granice, efikasniju borbu protiv nezakonitih migracija na teritoriji Bosne i Hercegovine i jačanje readmisijskih kapaciteta.

Također, prioriteti Bosne i Hercegovine pokazuju opredjeljenost za primjenu međunarodnog prava na polju ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava kao i sprječavanja krijumčarenja migranata.

U situaciji migrantske krize, prepoznata je potreba za bliskom suradnjom s lokalnim zajednicama koje su izložene povećanom migracijskom pritisku kao i potreba jačanja državnog tijela za upravljanje migacijama u BiH.

Istovremeno, štiteći prava osoba u kretanju, Bosna i Hercegovina ima obvezu zaštiti vlastite građane kao i uspostavljeni sustav koji regulira pitanja migracija. Na Međunarodni dan migranata, iz Ministarstva sigurnosti BiH još jednom upućuju zahvalu svim vladinim i nevladinim organizacijama kao i međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini na dosadašnjoj suradnji i pomoći u osiguranju zaštite migranata i upravljanju migracijskim tijekovima.

Ujedno pozivaju tijela Europske unije i zemalja regije na zajedničku odgovornost i aktivnosti na rješavanju pitanja migracija, suzbijanja krijumčarenja migranata i trgovine ljudima  kako bi se poboljšala situacija za migrante kao i lokalne zajednice izložene povećanom migracijskom pritisku, prenosi FENA.