Published On: Mon, Jun 17th, 2013

Masoni u Crnoj Gori: Nekoliko stotina članova

PODGORICA – U Crnoj Gori djeluje Velika masonska loža koja ima više od stotinu članova na majstorskom, pomoćnički i učeničkom stupnju izjavio je izabrani veliki majstor, novinar Dragoljub-Duško Vuković.

Prema njegovim riječima, oni su organizirani u četiri pomesne lože – Montenegro, osnovana ožujka 1993. godine, loža Zora, Luča mikrokozma i Garibaldi.

Vuković je podgoričkim “Vijestima” rekao da regionalne masonske organizacije, kojima pripada Velika loža Crne Gore, nisu nikakve interesne skupine koje bi imale za cilj da svojim djelovanjem izravno utječu na političke i ekonomske tokove, niti na bilo koji drugi vid života ljudi radi osobne dobrobiti .

Govoreći o preciznoj proceduri “regrutacije” slobodnih zidara koja se temelji na načelima i pravilima koja postoje u masoneriji, Vuković je rekao nije dovoljna samo nečija želja postati mason, već da on mora od onih koji to već jesu biti prepoznat kao “slobodan čovjek na dobrom glasu “.

Upitan što misli o drugoj “loži” o kojoj su nedavno pisali crnogorski medij, Vuković je rekao da je riječ o organizaciji koja se samoproglasila masonskom.

“Gledano iz perspektive Velike lože Crne Gore, koja je dio regularne svjetske masonerije, organizacija o kojoj govorite je iregularna i mi s njom niti imamo niti bi, shodno načelima i pravilima, smjeli imati bilo kakve odnose”, kazao je Vuković.

On je objasnio da svugdje u svijetu pstoje razne organizacije koje sebe nazivaju masonskim i koje se, u manjoj ili većoj mjeri, pridržavaju nekih principa na kojima počiva regularna masonerija.

Vuković, međutim, kaže da ne zna kojoj od njih pripada spomenuta organizacija i da li, uopće, pripada nekoj od njih ili je, kako je rekao, riječ o nekoj “endemičnoj vrsti.”

On istovremeno napominje da to sigurno ne znači da u toj organizaciji nema pojedinaca koji po svojim ljudskim kvalitetama ne zaslužuju da budu u regularnoj masonskoj organizaciji.

Prema njegovim riječima, prava je ona velika masonska loža koja je nastala na propisani način i koju kao takvu priznaju ostale regularne velike lože u svijetu i tako je uključuju u bratski lanac.

“Priznanje Ujedinjene velike lože Engleske, koja se u regularnoj masoneriji smatra majkom svih velikih loža u svijetu, za novoosnovanu veliku ložu je krunski dokaz njene regularnosti. Velika loža Crne Gore je to priznanje dobila vrlo brzo nakon što je u nju simbolički unesena svjetlost 12. svibnja 2007.godine. “, naveo je Vuković.

Vuković je rekao i da Velika loža Crne Gore nema svoj “hram” i da ga nikada neće ni dobiti, ali da će ga jednog dana izgraditi.

Govoreći o tome tko su masoni u Crnoj Gori, Vuković kaže da su to pripadnici različitih profesija i da nema podataka o tome koje su najzastupljenije.Dodao je, međutim, da je on jedini novianar među masonima Velike lože.