Published On: Mon, Oct 7th, 2013

Martin Raguž: Postoji formula kako dovesti u sklad kolektivna i individualna prava

Uoči novog kruga pregovora između bh političara i predstavnika EU-a u Bruxellesu predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž kazao je kako je, u kontekstu provedbe presude u slučaju Sejdić-Finci, najveći fokus na modelu minimalne multietničke potpore u kombinaciji s elektorskim pristupom. U intervjuu za Dnevni list Raguž je izrazio  uvjerenje kako će spomenuti model u konačnici biti i prihaćen.

Navodi kako je trenutno intenzivirana komunikacija između predsjednika stranaka i specijalnog predstavnika EU Petera Sorensena u finalizaciji mogućeg konkretnog rješenja koje bi bilo na tragu 5. točke odnosno zaključka izjave, koju su potpisali predsjednici sedam stranaka u nazočnosti Štefana Fuelea i predstavnika Vencijanske komisije i Vijeća Europe, a gdje se zapravo, smatra Raguž, krije ključ rješavanja enigme u BiH.

To znači da se u skladu s međunarodnim standardima osigura primjena presude, odnosno rješenja koja će otkloniti diskriminaciju u Ustavu BiH glede pitanja prava ostalih u smislu kandidiranja i mogućnosti izbora, ali uz puno uvažavanje legitimne zabrinutosti konstitutivnih naroda da im se ne nameće izborna volja u izbornom procesu, navodi Raguž.

Smatra kako je peti zaklkjučak do sada najveći iskorak u smislu balansiranja nacionalnih i individualnih prava jer se prvi put našla formula kako dovesti u sklad kolektivna i individualna prava.U Intervjuu za Dnevni list Raguž pojašnjava kako je model minimalne multietičke potpore baziran na ustavnoj strukturi, a to su županije. Svi prigovori do sada su uglavnom osporavali određena rješenja zbog njihova stavljanja u kontekst nekakvog prekrajanja granica zbog čega su se pojavljivali i negativni stereotipi.

Raguž navodi kako spomenuti model polazi od strukture gdje bi se u kombinaciji prvog s najvećim brojem glasova i drugog osiguralo da oba člana Predsjedništva imaju poitporu u županijama različite etničke većine, odnosno u najmanje tri ili dvije s drugom etničkom većinom. Ističe kako bi to bilo jamstvo da će biti ispoštovana većinska volja unutar različitih etničkih većina na cijelom području Fedearcije BiH.

“To je model koji može zadovoljiti sve međunarodne standarde i princip da se otkloni mogućnost da netko nekome nameće izbornu volju”, kazao je, između ostaloga, Raguž u intervjuu za Dnevni list navodeći kako pozitivne naznake za takav model postoje i kod drugih stranaka, odnosno kod stranaka iz reda bošnjačkog naroda.

Fena