Manager.ba dodjeljuje stipendije!

Čuli ste za menadžerske ugovore, bonuse i kompenzacije, ali za menadžersku stipendiju vjerojatno niste čuli. Manager.ba Vam donosi  jedinstvenu  priliku.

Manager.ba  objavljuje Natječaj za dodjelu 3 stipendije studentima ekonomije u BiH, za  akademsku 2017/2018 godinu.  Prijave na Natječaj traju od 15.11.2017. do 10.12.2017. godine, isključivo elektroničkim putem na email redakcija@manager.ba

OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije se dodjeljuju studentima koji studiraju na preddipomskom studiju poslovne ekonomije.  Opći kriteriji poredani po važnosti obuhvaćaju:

Visoku motiviranost i interes za područje ekonomije i biznisa

Smisao  za usmeni  i pismeni izraz, interes za pisanje, istraživanje i reportaže

Adekvatnu razinu informatičke pismenosti (excel, word, e-mail, internet, društvene mreže)

Poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu)

Osobna postignuća, znanja i vještine

Dodatna postignuća (Rektorova ili Dekanova nagrada, druga priznanja, poslovna praksa ili iskustvo)

Uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita  do 31. listopada 2017. godine).

Napomena:  Vrednovanje gore navedenih kriterija vršit će se na temelju kvalitete izvršenih zadataka koji će biti postavljeni pred kandidate nakon prijave na natječaj.

Pri vrednovanju kandidata prednost će imati studenti koji uz prva četiri kriterija imaju i dodatna postignuća u vidu nagrada, priznanja i eventualno uspješno realiziranih projekata. Ukoliko broj pristupnika koji udovoljavaju kriterijima  Natječaja bude manji od traženog broja kandidata, Povjerenstvo za dodjelu stipendija može slobodna mjesta popuniti s drugim najboljim kandidatima.

PRAVA I OBVEZE KANDIDATA

Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju pravo na mjesečnu naknadu od 200,00 KM tijekom sljedećih 6 mjeseci.

Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju obvezu sudjelovanja u  tekućem radu portala na part-time osnovi kao vanjski suradnici. Time se istima otvara mogućnost za stjecanje poslovnog iskustva, a ujedno pruža i prilika za stalni angažman na portalu ukoliko isti tijekom perioda stipendije zadovolje kriterije Povjerenstva za dodjelu stipendija.

DOKUMENTI I PODACI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
Životopis

Motivacijsko pismo

Preslik prve stranice indexa sa vidljivom fotografijom i osobnim podacima

Autorski tekst (reportaža, vijest ili tema iz područja biznisa isključivo sa pozitivnim predznakom)

Prijevod kratkog članka po izboru povjerenstva za dodjelu stipendija (dostaviti englesku i hrvatsku verziju).

Iskazivanje osobne incijative u slobodnoj formi

Napomena: Dokumente pod točkama 1, 2 i 3 kandidati su dužni dostaviti putem emaila (redakcija@manager.ba) do 10. prosinca 2017. godine. Rok za dostavu dokumenata pod točkama  4, 5 i 6 je 10 dana od dana zaprimanja zadataka od strane povjerenstva za dodjelu stipendija, više na manager.ba.

more recommended stories