Ljubuškim taksistima godišnja naknada 150 KM

Prijedlog odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2020. godinu na području Grada Ljubuškog jednoglasno je usvojen na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Ljubuški.

Odlukom je utvrđen broj i razmještaj taksi stajališta, uređenje i održavanje taksi stajališta, način korištenja, red i i rad na taksi stajalištima, raspored taksi vozila na taksi stajalištima, kriteriji za rad prvenstva u raspoređivanju taksi vozila na taksi stajalištima, obveza plaćanja i visina naknade za uporabu taksi stajališta na javnim površinama za 2020. godinu, kao i visina naknade za dopunske taksi oznake na području Grada Ljubuškog.

Taksi prijevoz, kako stoji u odluci, mogu obavljati pravne osobe upisane u sudski registar za obavljanje taksi djelatnosti i fizičke osobe koje posjeduju rješenje za obavljanje taksi djelatnosti izdane od nadležne gradske službe.

Ukupan broj taksi stajališta na području Grada Ljubuškog je šest (12 stajališnih mjesta), a mogu ih koristiti samo taksi prijevoznici s područja Grada Ljubuškog.

Za uporabu taksi stajališta na javnim površinama Grada Ljubuškog, nadalje se navodi, plaća se godišnja naknada u iznosu od 150 KM, a taksi prijevoznici moraju imati odobrenje službe za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove, piše Bolji Ljubuški.

Provođenje postupka rasporeda taksi vozila na taksi stajalištima putem javnog poziva vrši povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

Za provedbu ove odluke potrebna sredstva su osigurana u proračunu Grada Ljubuškog.