Published On: Pon, ruj 16th, 2019
#3rd | By Desk

LJUBUŠKI: Grad uputio javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, gradonačelnik grada Ljubuškog, objavio je Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog, kako bi se odredili prioriteti gradskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih četiri godine.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Gradskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

Građani grada Ljubuškog
Radna tijela Gradskog vijeća
Gradonačelnik
Službe za upravu
Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
Mjesne zajednice
Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Gradske uprave Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđimana 1 i na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Sve dodatne informacije možete dobiti u službi gradonačelnika, kontakt osoba je Antonio Radić, na broj telefona 039/835-546, mobitel: 063/008-535.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu:

Grad Ljubuški,
Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija,
Trg dr. Franje Tuđimana 1,
88320 Ljubuški.