Na uzorku od 1.010 ispitanika provedeno je kvantitativno istraživanje širom BiH da bi se bolje razumjeli razlozi za homofobiju/transfobiju te diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH. Istraživanje je pokazalo nizak stupanj senzibiliziranosti opće populacije prema lezbijkama, gaj, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, kao i nedovoljno znanje o položaju i problemima s kojima se […]

" />
Published On: Čet, pro 19th, 2013

Ljubljenje LGBT osoba u BiH je neprihvatljivo

Na uzorku od 1.010 ispitanika provedeno je kvantitativno istraživanje širom BiH da bi se bolje razumjeli razlozi za homofobiju/transfobiju te diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH.

Istraživanje je pokazalo nizak stupanj senzibiliziranosti opće populacije prema lezbijkama, gaj, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, kao i nedovoljno znanje o položaju i problemima s kojima se suočavaju LGBT osobe.

Tako 56,5 posto ispitanika smatra da „homoseksualnost treba liječiti” što potvrđuje ustaljeni stereotip, kao i nedovoljan stupanj znanja o homoseksualnosti koja je skinuta s liste bolesti i društvenih poremećaja.

Za tri četvrtine ispitanika ljubljenje na javnom mjestu osoba u istospolnoj vezi je neprihvatljivo, za razliku od promjene spola kod kojeg je manji postotak odbojnosti (59,5 posto).

Određeni stupanj tolerancije prema LGBT osobama se može zaključiti iz podatka da više od 90 posto ispitanika/ca ne bi vršilo fizičko ili verbalno nasilje nad LGBT osobama, a 75,6 posto ispitanika nasilje ne bi promatrali pasivno, odnosno pomogli bi žrtvi.

Ispitivanje javnog mnijenja je pokazalo da su spol i stupanj obrazovanja najvažniji faktor koji utiče na stupanj homofobije.

Žene imaju mnogo liberalnije stavove prema homoseksualnosti u odnosu na muškarce, kao i ispitanici koji žive u urbanim djelovima u odnosu na ruralna područja.

Ako se uzme u obzir dobna struktura, mlađi ispitanici su mnogo tolerantniji i otvoreniji prema LGBT osobama u odnosu na starije.

Svi dobijeni rezultati istraživanja predstavljeni su u publikaciji „Tko smo mi da sudimo drugima?” koja je polazna osnova onima koji će se u svom profesionalnom radu nastaviti istraživački put radi daljeg senzibiliziranja javnosti o pravima i potrebama LGBT osoba.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba” koji financira Europska unija u iznosu od 180.000 eura, a implementira ga Fondacija Heinrich Böll – Ured za BiH s partnerskim organizacijama, Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom implementira projekt, priopćeo je iz Fondacije Heinrich Böll- Ured za BiH.