Published On: Sun, Sep 27th, 2015

KRUG99: Srbi nemaju pravo na Kataloniju, nedopustivo je da kažu što misle o sudu…

Na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije neovisnih intelektualaca ”Krug 99” razgovarano je o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj (RS) o radu Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Sudionici sesije smatraju da bi, poslije ispunjavanja tog cilja, uslijedio referendum o izdvajanju RS-a iz BiH.
Predsjednik Asocijacije Adil Kulenović ocijenio je da je raspisivanje referenduma antiustavno i nelegalno.
Smatra da u ovoj situaciji mora reagirati institucija za izvanredne situacije, odnosno Ured visokog predstavnika u BiH (OHR) jer je, kako je kazao, neosporno da najavljivanje referenduma dovodi do sukoba koji mogu završiti na najkatastrofalniji način.
”U okolnostima kada je nužno uspostaviti mehanizme koji će osigurati demokratsku, pravnu i efikasnu državu u interesu svih građana, nalazimo se pred novim referendumskim izazovima”, upozorio je Kulenović.
Jedan od načina rješavanja situacije je, smatra, dogovor, ili, drugi, da reagiraju nadležne pravosudne institucije, uključujući sve institucije od Ustavnog suda RS-a, do Suda BiH, tužiteljstva, ali i Ustavnog suda BiH.
”Jedna od opcija je da se u FBiH raspiše referendum o ukidanju RS-a što bi dodatno dovelo do zaoštravanja svih političkih pitanja u BiH i izbacilo na površinu sve unutrašnje probleme”, rekao je Kulenović.
Profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Hazim Bašić, jedan od uvodničara sesije, referendum promatra kao “alat kojim se vrši ucjena sudionika u strukturalnom dijalogu”.
Mišljenja je da je krajnji cilj da se od Suda BiH oduzme jedna od ključnih nadležnosti, a to je da se procesuiraju sve kaznene radnje u vezi s ugrožavanjem suvereniteta države BiH, njenog teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta i nacionalne sigurnosti.
”Tome se može dodati da Dodik posjeduje stanovit animozitet prema Tužiteljstvu BiH, a taj animozitet, s obzirom na rastući broj novih velikih korupcionaških afera mogao bi biti i veći ”, naglasio je.
Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH Zlatko Hadžidedić istakao je da referendum sadrži dvije dimenzije, pravnu i političku.
Pojasnio je da nema pravnu težinu, jer je formulirano na način da ne predstavlja referendumsko pitanje, jer referendumska pitanja trebaju biti formulirana na način da se odgovara sa ”da” i ”ne”, a nikako da se sugerira na odgovor.
Predsjednik Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH Marinko Pejić naglasio je da se u slučaj moraju uključiti sve institucije i pokazati spremnost.
U ovom slučaju, kako je kazao, “referendum, kako su ga zamislili u RS-u, usmjeren je na rušenje temelja BiH kao države”.
”Ja se plašim ukoliko referendum uspije da će iza toga uslijediti još niz referenduma, poput onog o izdvajanju RS-a iz BiH, što je Dodik više puta spominjao”, upozorio je Pejić.