Published On: Sun, Oct 27th, 2013

KRUG99: Problemi BiH s RH na moru nastali kada je Hrvatska jednostrano preuzela polazne crte od Jugoslavije

Problemi Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom na moru nastali su kada je Hrvatska jednostrano preuzela polazne crte od Jugoslavije i time sebi priskrbila kompletan suverenitet koji je Jugoslavija imala u dijelu mora koje jednim dijelom pripada i BiH.

Ovo je danas kazao pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiHIzet Bajrambašić govoreći kao uvodničar na nedjeljnoj sesiji Asocijacije neovisnih intelektualaca – Krug 99 o temi “Kako dosljednom primjenom Konvencije Ujedinjenih nacija zaštititi interese BiH na moru”.

On podsjeća da je Hrvatska u svom pomorskom zakonu 1994., 2004. i u svibnju 2013. godine potvrdila da ima suverenitet nad cjelokupnim morem kakav je imala Jugoslavija, čemu se BiH protivi, jer kao pomorskoj zemlji, BiH pripadaju prava koja su zagarantirana Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Bajrambašić posebno napominje i da je BiH postala članicom Konvencije 15 mjeseci prije Hrvatske te se ovakvim stavom ne radi samo o povredi prava suverene države BiH nego i starije članice Konvencije, a uz to Hrvatska je odvojila teritorijalne vode BiH od međunarodnih voda što je potpuno suprotno Konvenciji UN-a.

”BiH će insistirati da se ova gruba greška koju je napravila Hrvatska popravi. Vijeću ministara upućen je prijedlog za formiranje zajedničkog tijela, što bi uskoro trebalo biti prihvaćeno, a potom bi se obavijestila Hrvatska da smo spremni za početak razgovora o ovim pitanjima”, kaže Bajrambašić.

Dodaje da se i dalje smatra da se radi o greški te da bi bilo najbolje da se stvari rješavaju bilateralno, a ne međunarodnim arbitražama.

Govoreći o studiji za povezivanje hrvatskog teritorija, Bajrambašić ističe da ukoliko konzultanat bude radio profesionalno na pravom mjestu za rješenje tog pitanja bit će biti obilaznica kroz Neum, a “ukoliko bude radio pod pritiskom onda može biti bilo koja druga opcija koju prihvati Europska unija”.

Uvodničar na današnjoj sesiji bio je i pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH Amer Kapetanović koji je istaknuo da je Konvencija UN-a refleksija “paketa” otvorenih pitanja s Hrvatskom koji čekaju na rješenje već 20 godina.

”Naš saveznik u rješavanju tih pitanja s Hrvatskom nisu ni emocije ni politikantstvo nego međunarodno-pravni stavovi i koordinacija unutar bh. institucija i ukoliko budemo tako postavili stvari siguran sam da postoji dovoljno mudrost da se ova otvorena pitanja riješe u krajnjem interesu i Hrvatske i BiH”, naglašava Kapetanović.

Predsjednik Pomorskog društva BiH Ševal Kovačević podsjeća da je Vlada Hrvatske 2006. godine poslala službeni akt da se odustaje od sporazuma Tuđman – Izetbegović iz 1999. godine, ali države do danas nisu ništa radile.

”Sada smo u teškoj smo situaciji, a zagovaraju se pregovori. Ovdje nema pregovora, Hrvatska je imala priliku da ratificira granice zbog čega je jedino rješenje Međunarodni sud u Haagu ili Međunarodni sud za prava mora u Hamburgu kako bi BiH, kao pomorska država, potvrdila svoje pravo prema Konvenciji o pravu mora”, zaključio je Kovačević.

Kako je danas kazao predsjednik “Kruga 99” Adil Kulenović 20. studenog trebalo bi biti priopćeno mišljenje francuske konzultantske kuće “Safege” o konačnoj studiju izvodivosti o modelima povezivanja juga Hrvatske s ostatkom zemlje odnosno o izgradnji Pelješkog mosta ili koridora kroz Neum.