Published On: Čet, sij 8th, 2015

KORUMPIRANO SMEĆE KOJE JE PORUČILO GRAĐANIMA DA MANJE JEDU: Ponosan sam na rad ove vlade

”Federalno ministarstvo trgovine u mandatnom razdoblju 2011.-2014. godina je poduzelo niz mjera i aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta za obavljanje vanjske trgovine, pojednostavljivanja i unapređivanja trgovačke djelatnosti, regulacije tržišta cijena i prometa naftnih derivata u cilju onemogućavanja sive ekonomije, kao i unapređenja ekonomskih interesa potrošača u Federaciji BiH”, kazao je u razgovoru za Agenciju Fena federalni lijanovićev ministar trgovine Milorad Bahilj.

Najvažnija izrada radnog materijala

”Najvažnije aktivnosti koje je Ministarstvo uradilo u spomenutom razdoblju su izrada radnog materijala Zakona o slobodnim zonama u FBiH, prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stranim ulaganjima u FBiH, Zakona o unutrašnjoj trgovini (usuglašavanje Zakona s Privremenim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju) i Zakona o nedopuštenom oglašavanju u FBiH”, kazao je ministar Bahilj rezimirajući rezultate u protekle četiri godine svog mandata.

U skladu sa zakonskim ovlastima donesen je Pravilnik o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora obavljanje trgovine i trgovačkih usluga, zatim Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim crpkama putem ugrađene opreme u FBiH i Uputstvo o postupku pregleda i nadzora elektronskih mjernih sustava na benzinskim crpkama.

Trajni kriteriji za dodijelu sredstava

Federalni ministar trgovine donio je i Pravilnik o financiranju i sufinanciranju neprofitnih organizacija – udruženja potrošača kojim se uređuju kriteriji i postupak raspodjele financijskih sredstava neprofitnim organizacijama – udruženjima potrošača u FBiH, te uvjeti koje moraju ispunjavati udruženja za korištenje sredstava način isplate sredstava, način kontrole namjenskog trošenja sredstava kao i način obavještavanja javnosti o rezultatima postupka raspodjele sredstava za financiranje rada udruženja u oblasti zaštite potrošača.

”Kriteriji za dodijelu sredstava imaju trajniji karakter za razliku od prioriteta financiranja, koji se mogu mijenjati svake godine i ovaj pravilnik, kao opći pravni akt, je primjereniji instrument za reguliranje ovog pitanja, jer osigurava veći stupanj predvidivosti u dodijeli sredstava i omogućuje udruženjima potrošača da se pravovremeno pripreme za nastupajući javni poziv, odnosno stvaraju se osnovne institucionalne pretpostavke za optimalnu alokacijju ograničenih proračunskih sredstava za ove namjene”, kazao je ministar Bahilj.

Osnovano Vijeće za praćenje cijena

Informativno analitički poslovi odnosili su se na prikupljanje i obradu podataka o poslovanju slobodnih zona u FBiH, izradu informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u FBiH, informacija o stranim ulaganjima.

Osnovano je Vijeće za praćenje cijena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena i Odluke o osnivanju Vijeća za praćenje cijena.

Bahilj je kazao kako u vezi unapređenja normativno-pravnog okvira iz nadležnosti ovog Ministarstva nije bilo moguće okončati aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima u FBiH i Zakona o slobodnim zonama.

 

”Razlog za to je usporavanje aktivnosti na donošenju krovnih zakona na državnoj razini, a oni su pretpostavka za usuglašavanje legislative na entitetskoj razini”, dodao je Bahilj.

Napominje kako je Federalno ministarstvo trgovine intenzivno i kontinuirano, u saradnji sa predstavnicima Europske komisije, radilo na usuglašavanju članova 13. i 51. Zakona o unutarnjoj trgovini u cilju uređivanja fer tržišta i davanja jednake šanse svim sudionicima na unutarnjem tržištu da pod istim uvjetima plasiraju svoje proizvode na policama.

”Zastupnički dom Parlamenta FBiH je još 26. veljače 2014. godine utvrdio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini. Oba doma Parlamenta FBiH razmatrala su Nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju te donijeli zaključke da Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona. Ministarstvo nije bilo u mogućnosti okončati aktivnosti bez obzira na ažurnost i pravovremenost u pripremi pojedinih propisa zbog dužine trajanja parlamentarne procedure”, kazao je Bahilj.

Naglasio je kako je pored redovnih poslova Ministarstvo u mandatnom razdoblju provelo niz aktivnosti u cilju uređivanja pojedinih oblasti bitnih za funkcioniranje sustava. Postupajući u skladu sa Zakonom o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, proveden je upravni nadzor u ukupno 24 gospodarska društva na području FBiH, koji obavljaju poslove kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

Rokovi plaćanja

Povjerenstvo Ministarstva kojeg je imenovao federalni ministar trgovine je u vršenju nadzora utvrdila koja poduzeća ispunjavaju propisane uvjete, odnosno pridržavaju li se uvjeta u vršenju kontrole i izdavanja uvjerenja, važećih propisa i drugih uputstava.

Temeljem navedenog, gospodarskim društvima za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom donesena su rješenja o prestanku važenja datih ovlasti, a gospodarskim društvima kojima je utvrđeno da ispunjavaju Zakonom propisane uvjete samo za određene vrste roba za koje su ovlaštena postojećim rješenjima donesena su nova rješenja o davanju ovlaštenja samo za proizvode za koje društva ispunjavaju uvjete.

 

Vlada FBiH donijela je zaključak kojim je prihvatila inicijativu federalnog ministra trgovine za pokretanjem aktivnosti normativnog uređivanja rokova ispunjenja novčanih obveza između pravnih subjekata u FBiH, a ministarstva financija, pravde i trgovine zaduženi su za njegovu realizaciju.

Financijska disciplina

”Cijeneći iznimnu važnost uređivanja ove oblasti i mogućnosti iniciranja promjena u platežnim navikama, te početka uvođenja financijske discipline i rješavanje problema nelikvidnosti u FBiH, tražimo da se u što kraćem roku Vladi FBiH dostavi prednacrt zakona, radi razmatranja i utvrđivanja nacrta zakona”, kazao je ministar Bahilj.

Studioznije i kvalitetnije praćenje, kontrola i analiziranje tržišta maloprodaje naftnih derivata u FBiH omogućeno je donošenjem odgovarajućeg normativnog okvira, odnosno Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim crpkama u FBiH.

Uvođenjem mjernih uređaja na BPS i uvođenjem fiskalnih kasa omogućava se kompariranje podataka iz obje baze podataka i preciznije sagledavanje krajnje potrošnje naftnih derivata u FBiH, kao i otkrivanje eventualnih zloupotreba u vezi neprikazivanja stvarnog prometa na benzinskim crpkama, kao i izradu preciznijeg Bilansa energetskih potreba FBiH.

”Pored navedenog, Ministarstvo je u skladu sa svojim nadležnostima kontinuirano davalo institucionalnu podršku pravnim i fizičkim osobama u smislu suradnje s udruženjima potrošača u cilju jačanja njihovih kapaciteta kroz sufinanciranje režijskih troškova za projekte informiranja i savjetovanja potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača”, kazao je ministar Bahilj.

14.7K Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare