Published On: Pet, sij 8th, 2016

KONAKOVIĆ: Bosna Sema će biti zatvorena, ako se istinitima pokažu tvrdnje o zlostavljanju Mahira Rakovca

Ukoliko rezultati istrage u Međunarodnoj školi na Ilidži pokažu da su navodi roditelja Mahira Rakovca točni i istiniti sve škole koje djeluju u okviru Bosna Sema insititucija biti zatvorena, rekao je nakon danas održane sjednice Vlade Kantona Sarajevo premijer Elmedin Konaković.

On je dodao i da svih ovih godina MUP-u KS ili bilo kojoj instituciji nije prijavljena nijedna nepravilnost u djelovanju ovih škola.

Mahir Rakovac (14), podsjećamo, izvršio je samoubojstvo krajem prošle godine, a roditelji tvrde kako je to učinio zbog zlostavljanja kolega iz Međunarodne škole na Ilidži. Riječ je o privatnoj školi u kojoj su drugi učenici, tvrde roditelji, čak i silovali Mahira Rakovca i još jednog dječaka.

Vlada KS je, pak, usvojila i zaključke o naloženim mjerama vezanim za tragičnu smrt učenika Mahira Rakovca.

“Nalaže se Ministarstvu za obrazovanje, znanost i mlade KS i Upravi za inspekcijske poslove da nastave za inspekcijskim pregledima Međunarodne osnovne škole u Sarajevu, te da se izvrši pojačan inspekcijski nadzor u ostalim privatnim osnovnim i srednjim školama, kao i u javnim školama čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo. Ministarstvo za obrazovanje, znanost i mlade KS u izmjenama Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, koje su u tijeku, trebaju dodatnu pozornost posvetiti mogućim korekcijma dijelova zakona u svrhu boljeg uređenja protoka informacija i komunikacije unutar odgojno-obrazovnog procesa u školama”, stoji u zaključcima.

Također, nalaže se Ministarstvu pravde i uprave i Ministrastvu za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo da, nakon što naprave stručnu analizu postojećeg, predlože moguća poboljšanja Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji su u sukobu sa zakonom, a koje će Vlada KS uputiti prema Vladi Federacije na dalje postupanje.

“Od svih aktera i nositelja  aktivnosti  Akcijskog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine Vlada traži izvještaj o provedenim mjerama i aktivnostima koje su predviđene ovim Planom, te da joj preko Ministarstva pravde i uprave u roku od sedam dana taj Izvještaj bude dostavljen. Od Ministarstva unutrašnjih poslova KS  i Tužiteljstva Kantona Sarajevo se očekuje da nastave započete radnje vezane za istragu i okolnosti samoubojstva učenika Mahira Rakovca zadržavajući objektivan i profesionalan pristup istrazi i akterima u njoj”, priopšćeno je nakon sjednice iz Vlade KS.