Published On: Tue, Jul 2nd, 2013

Komunalije će se plaćati Federaciji BiH?

Ekonomsko – socijalno vijeće (ESV) za teritoriju Federacije BiH predložilo je Vladi Federacije BiH da putem Ureda za zakonodavstvo razmotri ustavni okvir u vezi inicijative Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) za donošenje zakona o komunalnom gospodarstvu na nivou Federacije BiH.

Socijalni partneri su na današnjoj sjednici Vijeća generalno podržali incijativu za uređenje ove djelatnosti uzimajući u obzir nagomilane probleme i veliki broj ljudi koji radi u tom sektoru. “Podržavamo takvu inicijativu, ali je potrebno usuglasiti zakonska rješenja s obzirom na utvrđene nadležnosti”, kazao je federalni premijer Nermin Nikšić.

Inicijativu je obrazložio predstavnik poslodavaca Selim Babić koju je kazao da bi donošenjem novog zakona bili regulirani osnovni principi komunalnog gospodarstva, te prava i obaveze javnih komunalnih poduzeća i njihovih osnivača.

Trenutno postoji vrlo šarolik pristup rješavanju različitih pitanja iz ove oblasti, a naročito u pogledu utvrđivanja stvarne cijene koštanja komunalne usluge. Zato, kako je dodao Babić, postoji opravdana potreba da se takvim zakonom utvrde osnovni parametri za utvrđivanje stvarne cijene koštanja, kao i da se regulira formiranje nezavisnog regulatornog tijela u čijoj nadležnosti bi bilo to pitanje.

ESV je prihvatilo izvještaj o financijskom poslovanju tog vijeća za 2012. godinu i financijski plan poslovanja za 2013. godinu po kojem planirani godišnji proračun ESV iznosi 171.000 KM.

Na zahtjev delegacije sindikata Vijeće danas nije razmatralo inicijativu UPFBiH o nastavku pregovora sa SSSBiH u vezi Općeg kolektivnog ugovora za FBiH, kao ni informaciju o rezultatima pregovora socijalnih partnera u vezi spornih odredbi Prijedloga zakona o radu.

Šef delegacije poslodavaca Safudin Čengić novinarima je kazao da su pregovori praktično završeni u momantu kada je Vlada utvrdila Prijedlog zakona o radu. Sindikat je imao dodatne premijedbe i ESV je preporučilo da se pokuša u direktnom kontektu poslodavaca i sindikata naći adekvatno rješenje.

Osnovni problem je član 182 kojim je predviđeno da prestaje primjena kolektivnih ugovora ako u roku od godinu dana ne budu usklađeni sa tim zakonom. Čengić je kazao da je Udruženje poslodavaca FBiH pokrenulo inicijativu da se raskinu svi kolektivni ugovori i da se hitno pristupi pregovorima u vezi potpisivanja novih kolektivnih ugovora.

“Postojeći ugovor koji svakodnevno opterećuje proračune svih nivoa, pa i gospodarske subjekte sa dva milijuna novih presuđenih tužbi u korist radnika dovest će do toga da će gospodarstvo, a i uposlnici u državnim institucijama ostati bez posla”, kazao je Čengić novinarima, napominjući da je kolektivni ugovor potrebno svesti na realne osnove.