Published On: Pet, lip 25th, 2021

Koliko Hrvatska treba plaćati za energiju koju crpi iz doline prvog hrvatskog kralja?


Novac koji Hrvatska Elektroprivreda (HEP) plaća općini Tomislavgrad za korištenje akumulacije Buškog jezera, danas je na dnevnom redu vijećnika u ovoj općini u Kantonu 10.

Riječ je o inicijativi o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskoga objekta, a koji su inicirali zastupnici u zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Petar Galić i Ante Baković.

U dopisu upućenom Općinskom vijeću zastupnici smatraju da je postojeća naknada za iskorištavanje Buškoga jezera koju plaća HEP nedovoljna i zanemariva u odnosu na 56 kvadratnih kilometara potopljene površine obradivog zemljišta te da bi se vrednovanjem potopljene površine bar donekle kompenzirala mogućnost korištenja tog tla u poljoprivredne i druge svrhe, piše portal Tomislavcity.

Dosadašnjim zakonima propisana izdvajanja općinama isključivo su se odnosila za količinu proizvedene električne energije ili iskorištene vode, dok najvažniji faktor – potopljeno zemljište, uopće nije vrednovano, što posebno pogađa općinu Tomislavgrad i grad Livno, na čijem se području i nalazi Buško jezero, odnosno gdje je cjelokupno obradivo polje pretvoreno u hidroakumulaciju, a čija se voda koristi za proizvodnju električne energije u RH – ističu zastupnici.

Usvajanje predloženog zakona itekako bi omogućilo plaćanje pravednije naknade prema Tomislavgradu i Livnu od HEP-a kao vlasnika elektroenergetskog objekta Orlovac, navodi se u ovoj inicijativi, povećanje s dosadašnjih 3,5 miliona na 8,5 miliona godišnje, navode zastupnici.