Published On: Čet, sij 23rd, 2020

KOJI KRETENSKI ZAKON: Stranac pri ulasku u BiH mora imati 150 KM po danu

Prošlog ljeta u Dalmaciji smo sreli 4-ero mladih poljskih turista. Na povratku iz Hrvatske htjeli su ići preko BiH i svratiti u Banja Luku na skup penjača po stijenama. Međutim iz njihovog veleposlanstva a pozivajući se na MVP BIH rečeno im je da osim zelene karte koja košta 40 eura i dodatnog osiguranja po svakom putniku moraju imati 75 Eura po osobi, i to po danu zadržavanja u BIH .

Ovo je ilustrativan primjer kako MVP BIH čini sve da građane EU otjera od posjete BIH.

Naravno da studenti neće platiti te novce i da im je ta papirologija prepreka da uopće uđu u BIH. Iznos od 75 Eura po danu , osim toga plaši. Kako uopće vlasti u BIH znaju koliko će se osoba zadržati u BIH?

S druge strane svjedoci smo masovnog ulaska turista iz bliskoistočnih zemalja. Što mislite upozorava li MVP BIH njihova veleposlanstva da ovako zastraže svoje građane i odvrate ih od ulaska u BIH?

Imaju li migranti 75 Eura po danu zadržavanja u BIH ? I kako to BIH provjerava?

Više nismo “sve više uvjereni” da je BIH bliskoistočna baza za Europu. Uvjereni smo da je ona to odavno, a srpski i hrvatski političari u Vijeću ministara su samo ukras tog procesa.

Doista kad ste zadnji puta sreli neki masovniji turistički posjet iz neke Eu Zemlje u BIH?

I jel stvarno mislite da to što niste, jest slučajnost?

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu je 150 КM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

Zanimljivo je da Vijeće ministara BiH ovaj iznos nije mijenjalo godinama.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa pojedinačnim informacijama Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i studeni 2019. godine.

Informacije pripremljene u ranijem sazivu Vijeća ministara o stanju u oblasti migracija biće dostavljene Predsjedništvu BiH. Službi za poslove sa strancima u period od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine prijavljeno je 22.211 nezakonitih migranata. U istom periodu namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 21.157 migranata, dok je zahtjev za azil podnijelo 455 osoba.

Najviše migranata bili su državljani Pakistana (8.786 ili 39,6%), a slijede državljani Avganistana (2.359 ili 10,6%), Bangladeša (1.939 ili 8,7%), Iraka (1.843 ili 8,3%) i Sirije (1.390 ili 6,3%).

U kolovozu prošle godine Službi za poslove sa strancima bilo je prijavljeno 3.206 nezakonitih migranata, što predstavlja smanjenje za 23% u odnosu na srpanj, kada je bilo prijavljeno ukupno 4.166 migranata. U rujnu je bilo prijavljeno 3.812 nezakonitih migranata, što je više za 19% u odnosu na kolovz.

U vrhu prioriteta su jačanje Granične policije BiH i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, ali i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri.