Published On: Fri, May 27th, 2016

KARAMATIĆ: Produljujete agoniju RTV servisa koji krši zakon, i koji treba mijenjati GENJAC: Servisi su ok

SARAJEVO, 27. maja (FENA) – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije usvojio Izvješće o realizaciji planskih dokumenata za 2015. i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja BHRT-a za 2015. godinu, materijal Upravnog odbora BHRT-a.

Delegati nisu ni primili k ‘znanju Financijski plan i planove programa BHRT1 i BHT1 za 2016. godinu.

Delegat Mario Karamatić je prilikom diskusije kazao da je vrijeme da se napravi novi zakon o BHRT-u “po kojem će svi ljudi u ovoj zemlji, svi narodi, biti zadovoljni, jer ovo na ovaj način očito ne može funkcionirati kako trenutačno funkcionira”.

– U izvješću o radu BHRT-a imamo vrlo jasno napisano kako se Federalna televizija i radio-televizija RS-a ne pridržavaju Zakona o javnom RTV servisu. Mislim da je to točka ispod koje mi ne smijemo ići dalje. Ako imamo dva od tri javna emitera koji se ne pridržavaju zakona po kojem bi trebali raditi, mislim da je to dno koje smo dotakli i da dalje ne možemo – smatra Karamatić.

Također, dodao je, imamo situaciju da u izvješću o radu Javnog RTV servisa piše vrlo jasno da im je odlukom o produženju pretplate do 30. lipnja ove godine u principu samo produžena agonija “jer to ništa ne rješava”.

– Apeliram na nas ovdje, na članove Predsjedništva, na oba entitetska parlamenta da žurno sjednemo i napravimo novi zakon o javnom RTV servisu i da se odlučimo treba li BiH ovakav javni RTV servis – naveo je Karamatić.

Predsjedatelj kluba bošnjakog naroda Halid Genjac je kazao da je iščitao Izvješće o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja BHRT-a za 2015. godinu i nije našao ni jedan razlog da se izvješće o izvršenoj reviziji ne usvoji.

– Kad je riječ o izvještaju o realizaciji planskih dokumenata za 2015. godinu, dokument je sačinjen objektivno, prikazuje ono što je urađeno u skladu s mogućnostima kakve jesu – kazao je Genjac.

Dodao je da je to objektivan dokument i ne vidi razlog da se ne usvoji.

Po njegovim riječima, trebali bi se više posvetiti rješavanju pitanja koja su navedena u ovim dokumentima.

– Odbijanje ovih dokumenata, posebno bez obrazloženja, mislim da nije dobro i da ne vodi u dobrom pravcu – naveo je Genjac.

Delegati su na današnjoj sjednici, između ostalog, usvojili Financijski i Godišnje izvješće Centralne banke BiH za 2015. godinu, a primili su k ‘znanju Informaciju Pravobraniteljstva BiH o dva arbitražna posupku koji su u tijeku.

Usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Delegati nisu podržali Izvješće o radu Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za preispitivanje rada Neovisnog odbora PSBiH.

Davanjem suglasnosti za ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora završena je današnja sjednica Doma naroda državnog parlamenta.