Published On: Uto, svi 7th, 2013

Kačavenda agent Udbe!

Beograd – Vladika Vasilije (Ljubomira) Kačavenda bio je suradnik Udbe!
Angažiran je 1960. godine na temelju kompromitujućeg materijala protiv njega kojim je Udba raspolagala …
U dosjeu se navodi da je Kačavenda bio pouzdan suradnik usmjeren na problem pravoslavnog klera.
Na vezi ga je držao rukovoditelj Centra SDB-a Jovan Šikanić, a konspirativno ime bilo mu je Pablo!, Prenosi “Kurir”
Bez obzira na suradnički status Kačavende, Udba je 1981. godine angažirala svećenika SPC iz Bijele u općini Brčko Nenić Milivoja sa zadatkom da prati i prijavljuje sve što radi Vasilije Kačavenda.
– Sa Nenić su prvi kontakti uspostavljeni 1981. godine, kojom prilikom nam je prenio podatke o eksponiranju pojedinih osoba s pozicija srpskog nacionalizma i izrazio spremnost da se dalje angažira na zadacima SDB-a, te je u daljnjem radu angažiran na praćenje djelatnosti Kačavenda Vasilija i Maksimović Slavka. S obzirom na to da je Službi ustupio više korisnih operativnih podataka o djelatnosti navedenih lica, 1984. godine registriran je kao suradnik Službe pod pseudonimom Podgora – navodi se u Nenićevom dosjeu.
Bio je zadužen da Udbu informira o ponašanju Kačavende i Maksimovića, te svećenika SPC Save Jovića i Dragana Kainovića na crkvenim manifestacijama.
Suradnju sa Nenić Udba je prekinula 16. listopada 1990. godine jer je iz obrade brisan Slavko Maksimović, kao i zbog toga što su njegove pozicije kod Kačavende oslabile.
Kako se navodi u dosjeu, za vrijeme suradnje Nenić nisu činjeni nikakvi značajni ustupci od strane Službe, niti je materijalno nagrađivan.
– Predlažemo da se Nenić briše iz evidencije suradnika Službe, u kojoj je vođen pod pseudonimom Podgora, a da se njegov dosje uputi u Upravu za analitičko-informativne poslove i dokumentaciju SDB-a i razvoj informacijskog sustava radi uništenja – navodi se u prijedlogu za prestanak statusa suradnika svećenika Nenić, na koji je suglasnost dao podtajnik SDB-a Sredoje Nović, a odobrio tajnik RSUP-a BiH Muhamed Bešić.
Za praćenje srpski nacionalizma u istupima Vasilija Kačavende bio je angažiran i svećenik SPC iz Dubnice Stevan (Novaka) Gačić.
Gačić čije konspirativno ime je bilo Konstantin za suradnika Udbe angažiran je 12. srpnja 1978. godine, a u dosjeu stoji da je bio vrlo pouzdan.
Mitar (Dimitrija) Krsmanović svećenik SPC iz Fakovića kod Bratunca od početka 1988. godine, također, je pratio neprijateljsku djelatnost vladike Vasilija.
U studenom iste godine registriran je kao operativna veza Udbe pod pseudonimom Dečani.
Krsmanović je Udbu informirao “o Kačavendinim incijativama na obnovi rada Bogomoljačkog pokreta Zvorničko-tuzlanske eparhije i formiranju metoha manastira Hilandar u Sasama kod Srebrenice”.
On je prenosio i komentare koje je iznosio Kačavenda, kao i dostavljao materijale koje je vladika distribuirao svećenicima.
– Iz kontakata sa Krsmanovićem napisane su četiri depeše i šest službenih bilješki koje se odnose na djelatnost Kačavende Vasilija – navodi se u negovom dosjeu.
Udba je suradnju s Krsmanovićem prekinula 21. prosinca 1989. godine jer se sukobio sa “širom društvenom zajednicom u Fakovićima” i “sve češće se odaje prekomjernom konzumiraju alkohola”.
Još sedam svećenika SPC u mjestima koja je pokrivao Centar SDB-a Tuzla bili su suradnici ili informatori Udbe.
Jedan od njih je iznio da su Srbi pod stalnim pritiscima od strane Muslimana, pri čemu se povjerio da je u bliskoj vezi s Vukom Draškovićem, s kim je, kako kaže, razgovarao o tome kako će Srbi zbog toga silom srušiti tiraniju i izboriti se za svoju državu “, navodi se u obrazloženju za angažiranje Gatarevića kao operativne veze Udbe.