Published On: Sri, pro 7th, 2016

JESMO LI U STANJU PROPUSTITI I OVU PRILIKU: Upitnik Europske komisije ubrzo stiže vlastima u BiH

Šef Izaslanstva Europske unije (EU) i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark istaknuo je u razgovoru za Fenu da je upitnik Europske komisije, koji će ubrzo biti dostavljen BiH, važna prekretnica za Bosnu i Hercegovinu, dodajući da se radi o sveobuhvatnom paketu pitanja koja se ne trebaju promatrati kroz političku prizmu, već je potrebno dati odgovore potkrijepljene činjenicama.
Formalno govoreći, pojašnjava Wigemark, Europska komisija koristi taj upitnik da bi napravila procjenu stanja i kapaciteta države koja je na putu da postane punopravni član EU. Pitanja Euvropske komisije su jasna i konkretna, neka su složenija i vezana su za sva područja i aktivnosti, od političkih, ekonomskih i socijalnih, do pitanja u vezi s institucijama i njihovim radom.
Na pitanje jesu li institucije BiH spremne da daju odgovore na više od 3.000 pitanja iz svih područja života u planiranom roku, na način da ispune očekivanja Europske komisije, odgovorio je da neće biti formalnog krajnjeg roka za davanje odgovora te da će nakon prve faze odgovora uslijediti dodatna pitanja.
– Bitno je da kvaliteta odgovora bude zadovoljavajuća – naglasio je šef Izaslanstva EU te preporučio da se odgovori ne daju u žurbi, jer će poslije biti korišteni za analizu kapaciteta BiH za njeno kretanje na putu ka članstvu u EU.
Wigemark smatra da je to već svima jasno i podsjeća da je već održan niz pripremnih sastanaka i seminara širom BiH. Međutim, ističe da je važno da u ovom procesu sudjeluju sve razine vlasti u BiH i da to nije samo zadatak za vlasti na državnoj razini.
– Svi moraju blisko sarađivati, entiteti, županije i općine, što uključuje veliki broj institucija i zahtijeva timski rad – kazao je.
Za potencijalne probleme prilikom davanja odgovora na Upitnik rekao je da se mogu pojaviti ukoliko neko bude mislio da samo neke institucije ili samo neki dijelovi organa vlasti trebaju da se bave tim.
– Informacije se trebaju prikupiti od svih uključenih u ovaj proces – istaknuo je, dodajući da nema potrebe da se svi uključuju u odgovore na sva pitanja.
Pitanja, kaže, trebaju biti raspoređena logično i na odgovarajući način te up
ućena onima koji su direktno uključeni. Također, dodao je da i civilno društvo treba biti uključeno u davanje odgovora ili bar pružanju informacija za njihovu daljnju formulaciju.
Izrazio je nadu da će se svi suzdržati od nebitnog politiziranja ovog procesa, jer sve će te odgovore koristiti Europska komisija da bi analizirala kompletno stanje u BiH.
– Međutim, to nije suđenje gdje će odgovori biti korišteni da se nekome donese presuda. Odgovore treba promatrati kao značajan i vrijedan izvor informacija – dodao je Wigemark, naglašavajući da će EU pružiti podršku u vidu omogućavanja dolaska više ekspertnih misija iz zemalja članica EU.
Ovo je prijateljski proces, rekao je šef Izaslanstva EU,  napomenuo je da EU ne može pomoći pri davanju odgovora već da je BiH ta koja ih mora pripremiti. Stoga je  pozvao sve one koji imaju stručna znanja da budu ti koji će davati odgovore, jer “ne postoji pojedinac koji može dati odgovore na sve”.
Smatra da bilo bi prerano komentirati pitanje da li BiH na temelju odgovora na Upitnik može dobiti pozitivno mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU, jer je kompletna svrha ovog procesa ocjena spremnosti naše zemlje da postane kandidat za članstvo.
– Bilo bi zaista prerano da ja, ili bilo ko drugi, da neku procjenu,  i pozvao je sve da ne postavljaju “umjetne” rokove, jer niko ne može tačno znati koliko vremena je potrebno.
U nekim pogledima, kaže, BiH može biti spremna za članstvo, ali u nekim drugim možda neće, a tu je onda potrebno uložiti više napora.
S tim u vezi naglasio je da BiH ima prilično unaprijeđen Zakon o zabrani diskriminacije, i da se može ispostaviti da je u tom pogledu dosta naprednija od Srbije ili Crne Gore, koje su već kandidatkinje za članstvo. Ukazao je  i na činjenicu da će postojati oblasti gdje će biti dosta prostora za daljnje unapređivanje.
Šef Izaslanstva EU i specijalni predstavnik u BiH posebno je naglasio da je BiH, osim obaveza u pogledu upitnika, preuzela i provođenje bitnog paketa reformi, uključujući reformu javne uprave.
Ističe da, iako će odgovori na pitanja iz Upitnika zahtijevati određene resurse, ne trebaju biti korišteni kao izgovor da se ne nastavi s reformama koje su već započele.
– Te su reforme započele prije 15 mjeseci, i već ste na pola puta. Imate novi program MMF-a, finalne uvjete za Svjetsku banku da nastavi sa svojim programom, a to je smanjenje cijena farmaceutskih proizvoda. Da nije bilo Reformske agende, ove se cijene nikada ne bi smanjile – rekao je Wigemark.
Imajući u vidu značaj i provođenje reformi i odgovora na  ovaj upitnik, istaknuo je da su to dva odvojena procesa koji se ne trebaju miješati već dopunjavati, i zaključio da je najbolji način da se oni odvijaju paralelno – na dva kolosijeka.
Fena