Published On: Pet, tra 26th, 2013

JERLAGIĆ: Spremni smo i na bojkot popisa ne budu li Musliman i Bošnjak jedno

SARAJEVO – Amer Jerlagić, predsjednik Stranke za BiH u intervjuu za Oslobođenje komentirao je predstojeći popis stanovništva u BiH, rezolutno ističući da “Bošnjak i Musliman” moraju biti jedan pojam, pa čak da će u suprotnom tražiti i bojkot popisa. Također, govorio je i o propustima i nezakonitim radnjama Agencije za statistiku BiH i Vijeća ministara BiH.
– Pravo pitanje je šta je rukovodilo Zdenka Milinovića, direktora Agencije za statistiku BiH, da pojedina stručna pitanja, koja su Zakonom o popisu odgovornost Agencije i njega osobno, delegira na Vijeće ministara? Prvi postulat statistike i svih zakona koji se odnose na statistiku je neovisnost. To je protuzakonito bježanje od odgovornosti, a u samom zakonu u članovima 20. i 28. jasno je definirana odgovornost direktora Agencije i Agencije. Ovo što radi je zaista opasno i mi smo spremni podnijeti i kaznenu prijavu za ovo što radi, izjavio je Jerlagić.
Isto tako, ukazao je i na činjenicu da je Vijeće ministara BiH, potpuno nezakonito preuzelo na sebe neke odgovornosti.
– Vijeće ministara nema zakonske ovlasti, a ni kompetencije da o ovim pitanjima donosi bilo kakvu odluku. Ovo je miješanje politike u statistiku. Ili još gore: Vijeće ministara je preuzelo ulogu Parlamentarne skupštine BiH i Agencije za statistiku BiH. Ovo je krupni propust kako Zdenka Milinovića, koji je svoju zakonsku nadležnost prebacio na Vijeće ministara, tako i protuzakonita radnja Vijeća ministara, koje je na svojoj 46. sjednici od 16. travnja donijelo zaključak da na popisnici u pitanju 19 stoji i mogućnost entitetskog državljanstva. U Zakonu o popisu u članu 8. jasno stoji šta je predmet popisa i tu stoji da je to državljanstvo, a ne entitetsko državljanstvo. Na ovaj način, Vijeće ministara je sebi dalo za pravo da pojedinim zaključcima mijenja Zakon i ono što stoji u Zakonu. U Zakonu je jasno propisano koje su nadležnosti Agencije. Ovo su krupni propusti Vijeća ministara. Praktično je Vijeće ministara izmijenilo Zakon, mimo parlamenta BiH!
Na upit novinara Oslobođenja “da se sada zaista više ne govori o statistici, već o politici Jerlagić je odgovorio:
– Ako pogledamo kakve su intencije iz RS-a, stalni pritisci Milorada Dodika, pa otprije dva dana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, neusvajanje Zakona o matičnom broju, zahtjev za katastarsko ucrtavanje entitetske linije i njezino “preimenovanje u entitetsku granicu”, zahtjev za knjiženje državne imovine na entitete i na kraju stvaranje pretpostavki za izjašnjavanje za entitetsko državljanstvo u samoj popisnici, donošenjem protivzakonitih zaključaka od Vijeća ministara, imam pravo da postavim pitanje: da ovo nije priprema za referendum, a ne za popis?