JERKO THE WARRIOR: Federalna vlada je pod kontrolom

Nakon što su ministri iz SDP-a napustili sjednicu Federalne vlade, sjednica se nastavila predsjedanjem dopremijera Jerka Ivankovića-Lijanovića.
U večernjim satima sjednica je nastavljena i sazvana je press-konferencija, nakon čega je sjednica Federalne vlade ponovno je nastavljena.
Obistinile su se najave SDP-a da izlazi iz federalne izvršne vlasti. Premijer i njihovi ministri napustili su sjednicu nakon usvajanja izmjena i dopuna Poslovnika o radu Vlade FBiH, kazao je na press-konferenciji Jerko Ivanković-Lijanović.
”Prema izmjenama i dopunama Poslovnika Vlada se obvezala da održava sjednicu najmanje jednom tjedno i predložili smo još nekoliko članova koji reguliraju način rada Vlade da ne bi moglo doći do bilo kakve opstrukcije u narednom razdoblju.
Građani Federacije već godinu dana trpe opstrukcije rada Vlade i imamo jako velike štete. Veliki broj uprava, ili nadzornih odbora u javnim poduzećima ne postoji, ili im je istekao mandat, pa imamo pravni vakum. Nadamo se da će se ministri i premijer iz SDP-a vratiti da rade u Vladi, ali ako se to i ne dogodi sukladno Zakonu o radu mi ćemo nastaviti raditi u interesu građana”, kazao je Ivanković-Lijanović.
U izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Vlade navedeno je da ukoliko premijer ne sazove sjednicu da sjednicu mogu sazvati dopremijer iz reda hrvatskog naroda ili dopremijer iz srpskog naroda, a to znači da premijer Federacije može samo biti Bošnjak. Da li to znači da će sada SDA postaviti premijera, bilo je jedno od novinarskih pitanja.
”Već duže vremena osjećala se potreba da se treba dopuniti i izmjeniti Poslovnik o radu Federalne vlade. Tim izmjenama napravili smo da se zabrani premijeru ili bilo kome drugom da vrši opstrukciju rada Vlade. Polovinom prošle godine oko mjesec dana nije bila zakazana sjednica Vlade, jer premijer nije sazvao sjednicu.
Na inicijativu dopremijera Lijanovića mi smo danas odlučili da se pristupi izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Vlade i na kraju smo se dogovorili ukoliko premijer jednom tjedno ne sazove sjednicu Vlade da to urade jedan od dva dopremijera.
Ovim smo prije svega preduhitrili premijera i bilo koga da vrši blokadu rada Vlade, naročito poslije one izjave premijera Nikšića kada je rekao da je ”spreman ključeve Federalne vlade predati visokom predstavniku u BiH.
Ukoliko Nikšić u skladu sa Poslovnikom bude sazivao sjednice Vlade najmanje jednom tjedno izmjenama i dopunama Poslovnika njegove ingerencije nisu ništa umanjene, samo u roku od sedam dana mora potpisati sve dokumente koji su usvojeni na sjednici Vlade, ukoliko to ne uradi onda to mogu potpisati jedan od dva dopremijera”, izjavio je federalni ministar Adil Osmanović.
Pošto premijer Nikšić nije potpisao Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade, kako će te raditi kada nema obaveznog premijerovog potpisa, bilo je naredno novinarsko pitanje.
”Današnju sjednicu Vlade sazvao je premijer i napustio je sjednicu i mi smo u skladu sa Članom 6. Poslovnika donijeli zaključak da dopremijer Ivanković-Lijanović predsjedava sjednicom i ukoliko premijer ne potpiše izmjene Poslovnika u skladu sa izmjenama Poslovnika to će potpisati dopremijer Ivanković-Lijanović”, odgovorio je Osmanović.
Premijer Nikšić je kazao da ovo što se danas dogodilo na sjednici Vlade ima elemenata kaznenog djela. Neki mediji su objavili da u izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade piše da Vlada donosi odluke jednom trećinom glasova prisutnih ministara, a to u ovom Poslovniku sa izmjenama i dopunama ne piše, bilo je sljedeće novinarsko pitanje.
”Mi smo danas dali mišljenje Parlamentu FBiH na zakon koji je predložila Hrvatska stranka prava da se promjeni način odlučivanja u Vladi FBiH, ali o tim izmjenama odlučivat će parlament, jer mi danas o tome nismo donijeli nikakvu odluku, osim da smo dali mišljenje da taj zakon treba ići u dalju parlamentarnu proceduru”, rekao je Ivanković-Lijanović.
”Očekujem da će nadležni organi pregledati ove akte. Očekujem i da će biti tužbi na ove akte i sudski organi će dati odgovore na sva pitanja, ali i mi smo danas sve dobro proučili i nema nigdje kršenja ni Ustava, ni zakona, ni Poslovnika o radu Federalne vlade.
Vlada će nastaviti raditi jer po Poslovniku odluke se donose većinom glasova prisutnih ministara, a imamo devet, pa tako možemo raditi u punom kapacitetu u narednom razdoblju”, zaključio je Ivanković-Lijanović.