JERKINI MENTORI NISU DOBRO SRAČUNALI: Ustav je na strani nelegalnog Nikšića

Ustavni sud Federacije je mišljenja da je premijer Federacije Bosne i Hercegovine imao ustavnu osnovu za podnošenje Prijedloga Proračuna i Prijedloga Zakona u parlamentarnu proceduru, jer relevantna odredba Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da isključivu nadležnost za pripremanje proračunskih prijedloga ima Premijer Federacije.
Pripremanje proračunskih prijedloga može podrazumijevati i pripremanje i dostavljanje zakonodavcu Prijedloga Proračuna i konsekventno tome i Prijedloga Zakona. O navedenim prijedlozima je vođena rasprava pred Vladom Federacije Bosne i Hercegovine.
Njezin obujam kao i sadržajni navodi članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu od značaja u smislu citiranog ustavnog ovlaštenja na strani premijera Federacije Bosne i Hercegovine, mišljenje je Ustavnog suda FBiH. Jasno je, međutim, da je federalni ministar financija ključan za utvrđivanje prijedloga proračuna i zakona financijske prirode, detaljno obrazložio sve financijske aspekte proračuna i njegovog izvršavanja za 2013. godinu, te da su svoje stavove iznijeli i drugi članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Federacije smatra da odredbe Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u relevantnom dijelu upravo podržavaju ovakav stav Suda, jer eksplicitno propisuju da je premijer nadležan da obavlja i druge poslove propisane Ustavom, a odredbe Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao lex specialis propisa koji regulira ovu oblast, propisuju da premijer Federacije, nakon razmatranja na Vladi, a što je u toj formi i učinjeno, podnosi Prijedlog Proračuna zakonodavnom organu koji odlučuje o njemu i nadležan je za donošenje proračunskih zakona.
Relevantne odredbe ovog ključnog zakona zadržavaju se na pojmu “razmatranje” kada propisuju djelovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao kolektivnog organa, u kojem pravcu su pruženi relevantni dokazi.
Zbog toga nisu od ključnog značaja odredbe Poslovnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje citira podnositelj zahtjeva, jer sve naprijed konstatirane ustavne i zakonske odredbe, po mišljenju ovog Suda, daju premijeru Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenje da postupi na naprijed opisani način.
Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije je utvrdio jednoglasno u sastavu: Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, suci Suda.
Mišljenje će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.