Published On: Sat, Oct 3rd, 2015

JASMIN BUČO Francuski doktor građevinskih znanosti novi direktor “Autocesta F BiH”

Vlada FBiH razriješila je dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja, te dala suglasnost za imenovanje Zlatana Lovrića (predsjednik), Bilala Tulumovića, Almira Spahe, Ante Vrdoljaka i Seada Kaknje za vršiotee dužnosti članova ovog NO na razdobljer do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.
Na taj naačin stvorene su pretpostavke za smjenu uprave u ovom javnom preduzeću sljedeći tjedna. Novi direktor preduzeća Autoceste FBiH bit će Jasmin Bučo, a on će ovu funkciju preuzeti od dosadašnjeg direktora Ensada Karića.
Ovu informaciju za Faktor.ba je potvrdio glavni tajnik SDA Amir Zukić.
– U ovom trenutku nemamo referentniju osobu za ovaj posao u sva tri konstitutivna naroda. Riječ je o mladom i sposobnom kadru. Bučo je doktor građevinskih znanosti, doktorirao je u Francuskoj i iza sebe ima niz uspješnih projekata. Profesor je na Građevinskom fakultetu – rekao je Zukić.
Bučo je početkom ove godine bio ozbiljan kandidat Stranke demokratske akcije za poziciju premijera Sarajevske županije, koju sada obnaša Elmedin Konaković.
Dr. Jasmin Bučo rođen je 1979. godine u Čajniču. Magistrirao je na Odsjeku građevine na INSA Grande Ecole (Lyon, Francuska), postdiplomski studij završio je na Univerzitetu Herriot-Watt u Edinburgu (Velika Britanija), a doktorirao je 2007. godine iz oblasti građevine, na INSA Lyon, Francuska.
Radio je kao građevinski inžinjer u grupaciji Bouygues Construction, kao građevinski ekspert za infrastrukturu u kompaniji RTE EDF (i.e. Elektroprenos) u Francuskoj, u federalnom Ministarstvu prostornog uređenja, a od 2011. godine obnaša funkciju Izvršnog direktora za projektiranje i građenje u JP Autoceste FBiH, piše Faktor.ba./HMS/