Published On: Sri, lis 16th, 2013

IZVJEŠTAJ EK: Političari bez zajedničke vizije o budućnosti BiH

BiH je ostvarila vrlo ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterija u približavanju EU , a zajednička vizija njenih političkih predstavnika o budućnosti zemlje i dalje nema , navedeno je u najnovijem izvještaju Europske komisije o napretku BiH u 2013. godini.4 .

EK smatra da BiH i dalje ima europsku perspektivu , ali da su rezultati koje ostvaruju politički lideri i dalje ispod očekivanja .

U dokumentu , koji je danas prezentiran Europskom parlamentu ( EP ) i medijima , EK konstatira da politički predstavnici iz BiH nisu postigli dogovor o primjeni odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju ” Sejdić i Finci ” , koja briše diskriminatorne odredbe iz izbora za Predsjedništvo BiH i Dom naroda .

” Zauzeti obveza implementacije presude ‘ Sejdić i Finci ‘ do 30. studenog 2012. nije ispoštovana . Unatoč intenzivnim naporima EU , bh. . Politički lideri nisu u stanju postići dogovor o tome kako da riješe ovo pitanje , a koje je u vezi s diskriminacijom građana na temelju njihove etničke pripadnosti . Štoviše , nije ispoštovan i ispunjen ni zahtjev da se uspostavi učinkovit mehanizam za koordinaciju s EU ” , navedeno je u izvještaju , uz konstataciju da je primjena ove odluke ključ za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ( SSP ) , kao i podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u EU .

” Takav mehanizam je od suštinske važnosti , jer bi omogućio predstavnicima BiH da nastupaju u ime svoje zemlje i preuzeti obveze u interakcijama s EU ” , navodeno je u izvještaju .

Komsija , također , smatra da je i Parlamentarna skupština BiH ostvarila vrlo ograničen napredak u usvajanju zakona u vezi s EU .

” Neuspješan pokušaj rekonstruiranja vlasti u Federaciji BiH negativno je utjecao na njezinu funkcionalnost i doprinio fragmentisanju političkog odlučivanja na svim razinama ” , piše u izvještaju . EK dalje konstatira da BiH dobiva financijsku pomoć putem IPA fodnova ( pretpristupnih fondova EU ) , za čiju je provedbu odgovorna Delegacija EU .

” Vlasti BiH nisu načinile nikakav napredak kada je riječ o uspostavljaju potrebne strukture za decentralizirano upravljanje EU fondova . Sljedeći čimbenici su glavni priroitet za IPA : jačanje vladavine zakona , poboljšanje kapaciteta i učinkovitost javne administracije te podrška socijalnom i ekonomskom razvoju ” , piše u dokumentu .

Podsjećaju da IPA fondovi za 2013. godinu iznose 103,5 milijuna eura , od čega 87 milijuna eura je za podršku pravosuđu , provođenje zakona , transport , obrazovanje , izbjeglice , raseljene osobe i deminiranje .

” S obzirom na odsustvo sporazuma ‘ Sejdić i Finci ‘ , pokrenuta je procedura za smanjenje ovog programa za 54 posto , tj. . 47 milijuna eura ” , navedeno je u izvještaju . EK na kraju šturo zaključuje da je vizna liberalizacija za građane BiH na snazi ​​od prosinca 2010. te da Komisija redovito predaje izvješća o napretku u reformama EP i Vijeću Europe .

Štefan File , europski povjerenik za proširenje , povodom usvajanja izvješća je rekao da će EK nastaviti pružati podršku da bi došlo do rješenja o pitanju provođenja odluke ” Sejdić i Finci ” , ali i da će netko morati snositi odgovornost .

” Nismo odustali od BiH i jasno smo definirali što je potrebno za stvaranje mosta , ali i prelaska preko njega ka EU . Tijekom dijaloga na visokoj razini imali smo dobre razgovore i postavili okvir u kojem bi se moglo naći rješenje ” , rekao je File , izrazivši nadu da bi uskoro moglo doći do ohrabrujućih zaključaka .

Kada je riječ o mehanizmu koordinacije , File je ponovio da političari moraju se ugledaju na bh. . fudbalere ” koji su zbog timskog duha uspjeli ostvariti plasman na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. ”

Govoreći o novom pristupu procesu proširenja , File je ukazao da će biti korištena iskustva stečena tijekom pristupanja Hrvatske EU .

” Kredibilnost je ključna riječ . Kada zemlja ispuni očekivanja , u punom kapacitetu se pokaže moć transformacije proširenja , a Hrvatska je najbolji primjer pozitivne strane tog procesa ” , rekao je on .

Na najnoviji izvještaj osvrnuo se i Jelko Kacin , europski parlamentarac i dobar poznavatelj političkih prilika u BiH . On je izjavio da su ovogodišnji izvještaji EK o napretku Srbije i Crne Gore pozitivne priče , za razliku od BiH , koja je ” tužna priča zbog nekompetencije političkih elita ” .

” Političke elite u BiH pokazuju da im je stalo samo da produže status quo ” , zaključio je Kacin .

Politički kriteriji iz Izvještaja o napretku 

Ustav 

Nije bilo napretka po pitanju presude “Sejdić i Finci”, kao ni napretka po pitanju uspostavljanja funkcionalnih i održivih institucija.

Parlament 

Parlamentarna skupština BiH načinila je ograničen napredak kada je riječ o usvajanju zakonodavstva vezanog za EU. Nastavljeno političko neslaganje.

Vlada 

BiH nije načinila napredak u poboljšaju funkcionalnosti i efikasnosti. Neuspjeh rekonstrukcije Vlade u FBiH imao je negativan efekat

Administracija 

Načinjen je veoma ograničen napredak u procesu reformisanju javne administracije. Ovom procesu je neophodna politička podrška, koju nema.

Reforma pravosudnog sistema 

Ograničen napredak po pitanju reforme pravosudnog sistema. Strukturalni dijalog doveo je do određenih konkretnih i pozitivnih ishoda.

Borba protiv korupcije

BiH je još u ranoj fazi borbe protiv korupcije. Implementacija državne antikorupcione strategije i akcioni plan treba da se pojačaju.

Finansijska kontrola 

Malo napretka je učinjeno u oblasti finansijske kontrole. Neophodni su suštinski napori da se izgradi kapacitet za implementaciju PIFC-a.

Pravda, sloboda, sigurnost 

BiH nastavlja da čini određeni napredak u vezi s viznom politikom, upravljanjem granicama, azilom i migracijom.

Borba protiv kriminala i terorizma 

BiH je načinila vrlo malo u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Neophodna konsolidacija razmjene obavještajnih podataka.

Albaniji status kandidata u 2014. 

Evropska komisija među prioritetima za 2014. godinu preporučuje da se Albaniji dodijeli status kandidata, a “peti put” otvore pristupni pregovori s Makedonijom.

“Sve zemlje zapadnog Balkana i Turska treba da preduzmu dalje reforme i u praksi obezbijede poštovanje načela slobode izražavanja i pripadnika manjina, uključujući Rome. Potrebne su strože mjere na zaštiti ostalih ugroženih grupa od diskriminacije, posebno na osnovu seksualne orijentacije”, navodi, između ostalog EK, u svojim prioritetima za 2014.

 

Nezavisne