Published On: Sri, srp 27th, 2022
#3rd | By Desk

IZVJEŠĆE SA 16. SJEDNICE OV POSUŠJE Raspravljalo se o mnogim temama počevši od pročišćivača otpadnih voda, nove lokacije groblja, sjeverne obilaznice pa do rada JP Vodovod i požara na Čvrsnici

Izvješće s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Posušje

Oporbeni vijećnici pokušali ukazati na netransparentnost vladajućih

 

Jutros je  održana 16. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje.

 

Dnevni red sjednice :

l . Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

  1. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2021. godinu:

–              HVIDR-a podružnica Posušje

–              Udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, podružnica Posušje

–              Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja, podružnica Posušje

–              UDIVDR-a podružnica Posušje

–              UBIDRLPTSP podružnica Posušje

–              Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje

  1. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2021. godinu
  2. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2021. godinu
  3. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
  4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Kovači-južno od ulice Mijata Tomića)
  5. Prijedlog Zaključka o pristupanju izradi izmjene i dopune Poslovnika Općinskog Vijeća općine Posušje

 

Nakon usvajanja  Zapisnika s 14. i 15. sjednice i Dnevnog  reda prešlo  se na prvu točku dnevnog reda vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

 

Prije postavljenog pitanja vijećnik ispred HDZ 1990 Tomislav Topić uputio je repliku gosp. načelniku Begiću na pisani odgovor vezan za izgradnju vodovodne mreže u MZ Sutina, zaseoci Topići i Perci jer nije dobio okvirni vremenski rok koji je tražio za izgradnju navedene vodovodne mreže. Isti je ponovo zatražio da se da neki vremenski rok kada će biti izgrađen.

 

Načelnik Begić je rekao da nema odgovora na to pitanje.

 

Zatim je vijećnik Topić  postavio prvo pitanje predsjedniku vijeća gosp. Ivanu Lončaru.

 

Na 8. sjednici općinskog vijeća koja je održana 2.9.2021 godine predsjednik općinskog vijeća g. Ivan Lončar na uporno traženje oporbenih vijećnika da se sjednice općinskog vijeća prenose preko radio Posušja izjavio je sljedeće – Izvod iz zapisnika s te 8. sjednice:

„Da se na zadnjoj sjednici Kolegija Općinskog vijeća raspravljalo o ovom upitu. Kolegij je zauzeo jedinstven stav po tom pitanju – poslije svake sjednice Općinskog vijeća, taj isti dan, sjednica će se prenositi u 16h i 5 minuta na Radio Posušju.“  To se i ostvarilo. Nadalje rekli ste citiram: „Audio zapisi sjednica će biti postavljeni na službenoj web stranici općine Posušje u rubrici Općinsko vijeće, tako da će se sjednica moći preslušati u bilo koje vrijeme, a ne samo izravno u 16h i 5 min, jer ne mogu svi radi svojih obveza slušati u to vrijeme…“

Audio zapis se ne objavljuje na službenoj web stranici općine Posušje – rekao je vijećnik Topić.

 

Nadalje,  dana 23.12.2021. godine na Radio Posušju je bila dijaloška emisija u kojoj ste na samom kraju te emisije, ponovno kazali da će na web stranici općine Posušje biti audio zapis sjednice, za sve one koji žele slušati o čemu se razgovaralo na sjednici, a to nisu u mogućnosti u 16h.

Od tada je prošlo više od pola godine, a audio zapisa još uvijek nema.

 

Izvješće sa sjednica u pisanom obliku na web stranici općine je sramotno, ono je toliko šturo i cenzurirano od strane vladajućih da čitatelj iz njega ne može zaključiti o čemu se razgovaralo na sjednici, te se u istom samo navode pitanja, prijedlozi i inicijative koje su došle od vijećnika iz reda HDZ-a.

Na svim sjednicama sam ja iz Devedesetke, kao kolega Šušnjar i kolegica Pirić imali pitanja, prijedloge i inicijative, koja se u službenom izvješću ne spominju – kazao je vijećnik Topić.

 

Microphone and mixer at the radio station studio broadcasting news

 

Na postavljena pitanja vezana za poslovanje JP i JU izbjegavate davati odgovore u predviđenom roku od 30 dana, na taj način kršite Poslovnik o radu općinskog vijeća te navlačite sumnju da uprava koju ste vi postavili ne rade transparentno svoj posao i krijete informacije od stanovništva koje treba biti obaviješteno o načinu poslovanja poduzeća kojima je općina osnivač.

 

 

Sve ovo navedeno me dovodi do zaključka da se nastoji vijećnike koji ne pripadaju vladajućima diskriminirati i omalovažiti, kako bi se promovirali vijećnici HDZ-a od kojih je njih 50 posto u godinu i pol dana rada općinskog vijeća nije ništa progovorilo, odnosno nismo im čuli glas.

 

Ove moje navode o aktivnosti odnosno neaktivnosti vijećnika u općinskom vijeću potvrđuje i objava „Centar za građansku suradnju Livno“, Monitoring aktivnosti vijećnika i vijećnica u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine.  Vjerujem da ste svi koji ovdje sjedite isto priopćenje i čitali.

 

Zato vas pitam, do kada će te na službenim stranicama općine pisati ono što vama odgovara i na taj način sami sebe promoviratI?

Da budem jasan, nemam ništa protiv vašeg reklamiranja odnosno promoviranja na nekim drugim stranicama, ali vi morate shvatiti da je to službena stranica općine, a ne vladajućih.

 

Pitam se jesam li ja vijećnik devedesetke i drugi vijećnici koji ne pripadaju vladajućima – vijećnici drugog reda ili se bojite naše inicijative, pitanja i prijedloge učiniti dostupnim svim našim građanima koji su nas birali i dali nam povjerenje da ih zastupamo ovdje za ovom govornicom.

 

Pitamo i predlažemo ono što dobivamo svakodnevno od građana naše općine.

 

Nakon svega navedenog pitam se je su li možda mene i ostale vijećnike koji ne dolaze iz reda vladajućih birali stanovnici Kupresa, Livna ili nekih drugih mjesta.

 

Pitam vas kada će te početi istinito i objektivno prenositi izvješća preko službene stranice općine Posušje u pisanom obliku?

Kada će te početi objavljivati audio zapise sjednica OV na stranicama općine kako ste obećali? – pitao je vijećnik Topić.

 

 

Odgovor koji je dobio od predsjednikA OV-a gosp. Lončara je: „da će dobiti odgovor u pisanom obliku. A što se tiče općinske web stranice zahtjeva se veliki kapacitet i nema tehnoloških mogućnosti.“

 

 

 

Pitanje vijećnika HDZ-a BiH Širića je bilo za načelnika Begića.

 

Kako je stanje na požarištu na Blidinju, jer je situacija dosta bila teška!? Zanimalo ga je kakva je trenutno situacija gore?  Što bi se trebalo i dalje poduzeti da bi se zaštitili objekti i šuma? – pitao je Širić.

 

Načelnik Begić je odgovorio da požar i dalje traje iako je jučer bio pod kontrolom. Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom koja je uništila više hektara borove šume. Općina je proglasila stanje izvanredne nesreće. Općina je digla to na višu razinu. Pored vatrogasaca, aktivno sudjeluju i GSS koji pružaju potporu, prije svega da ne dođe do ugroze ljudi i života. Zbog same konfiguracije terena koji je izrazito nepristupačan prijeti opasnost od izbijanja i širenja požara i uvijek postoji potreba za ljudstvom. Nada se da će za dan dva požar biti lokaliziran – rekao je načelnik Begić.

 

 

 

Zatim se javila vijećnica Anamarija Begić ispred HDZ-a BiH koja je iskoristila priliku svima koji gase požar na plućima Hercegovine našoj Čvrsnici. Zahvalila je djelatnicima koji nikada ne štrajkaju, našim vatrogascima. Kao djelatnik Centra civiline zaštite svakodnevno prati njihove aktivnosti – rekla je vijećnica Begić.

 

 

Zatim se za riječ javila neovisna vijećnica Pirić. Dovedena sam u situaciju da zbog neodgovornosti onih na kojima je odgovornost, a izgleda da je odgovornost na neodgovornim – već treći put koristim svoje pravo na vijećničko pitanje za isto pitanje.  Nisam zadovoljna odgovorima koje sam dobila u materijalima na postavljena pitanja. Iznijela je sljedeće primjedbe: U Poslovniku o radu općinskog Vijeća, u članku 147. piše da vijećnik koji nije zadovoljan odgovorom može postaviti ponovno pitanje i tražiti novi odgovor. Postavila je ponovo pitanje, a vezano  je za nepotpuni  odgovor JP Vodovod na koji je čekala 52 dana iako je po članku 149. Poslovnika o radu isti trebala dobiti u roku od 30 dana.

 

Iz odgovora kojeg smo dobili u materijalima vidimo da direktor JP Vodovod kaže:

„Hidroelektrana Senjakovine je već instrument osiguranja preko Porezne uprave, a sa iste će biti skinuta teretnica prilikom realizacije kredita i uplate postojećeg dugovanja.“

 

Na 11. sjednici održanoj 21.12.2021. godine JP Vodovod  je zatražilo suglasnost Općinskog vijeća za pokretanje postupka javne nabave usluga kreditnog zaduženja u iznosu od 800 000 KM s rokom otplate od 60 mjeseci i instrumentima osiguranja: objekt MHE I Senjakovina , sudužništvo općine Posušje.

 

Vladajuća većina  daje suglasnost iako šef službe za financije razmatrajući naprijed navedeni zaključak NO JP Vodovod, ističe da je općina Posušje, sukladno Zakonu o dugu, zaduživanju i jamstvima u F BiH, („Službene novine F BiH”, broj: 86/07, 24/09 i 44/10), ograničena što se tiče zaduživanja i davanja novih jamstava poduzećima i ustanovama čiji je osnivač.

Iz odgovora direktora  vidljivo je da je isti znao da nad hidroelektranom Senjakovina je već upisano založno pravo u korist Porezne uprave, a istu je ponovno ponudio kao instrument osiguranja. Nešto što je već hipoteka ne može ponovno biti hipoteka – kazala je vijećnica Pirić.

Na ovaj način je svjesno obmanio Općinsko vijeće koje je i osnivačka skupština JP Vodovod, kao i  sve stanovnike naše općine.

Vjerojatno, zbog toga niti jedna banka ne želi dati kredit JP Vodovod.

 

Smatram, da bi zbog nesavjesnog rada i obmanjivanja javnosti direktor trebao snositi odgovornost ili to kod nas ne postoji?!

Na pitanje o traženju kredita vijećnica Pirić je navela da je 2019. godine traženo kreditno zaduženje od 1 500 000 KM.

 

  1. godine traženo kreditno zaduženje u iznosu od 1 200 000 KM.

 

Također je tražena je suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 800 000 KM.

 

Odgovor nije dobila ni na pitanje je li Uprava Vodovoda tj. direktor u zadnji pola godine imao neki sastanak s Poreznom upravom u vezi dogovora o izmirenju duga na rate kako bi se izbjeglo dalje plaćanja kamata. Predložila je da novce kojima plaćamo kamate ulažemo u vatrogasnu opremu.

 

Vijećnica Pirić je pitala preko kojeg računa posluje poduzeće JP Vodovod ako je zbog dugovanja Poreznoj upravi  blokiran račun poduzeća?

 

Na to nije dobila odgovor.

 

Od direktora očekujem odgovor u predviđenom roku, a  što se tiče odgovora na drugo pitanje  odnosno traženja da mi se dostavi Zapisnik s intervjua provedenog s kandidatima za članove UV i NO   u kojem se nalaze odgovori svih kandidata na sva postavljena pitanja, kao i obrazložene bodove za svakog kandidata od svih članova povjerenstva, te postupak na osnovu kojeg su došli do određenog broja bodova, nisam dobila Zapisnik s intervjua – kazala je vijećnica Pirić.

 

Na kraju još jednom pitam predsjednika dokle mislite kršiti članak 149. Poslovnika o radu općinskog vijeća, a dosljedno se pridržavati članka 145. istog Poslovnika? Je li se mi ovdje igramo dječje igre par nepar, pa ćemo primjenjivati samo pojedine članke? Ponovno tražim dostavljanje Zapisnika. – navela je vijećnica Pirić.

 

Prvo pitanje koje je uputio vijećnik ispred HSS-a Šušnjar vezano je za cestovnu infrastrukturu u općini Posušje sa setom pitanja.

Zanimalo ga je zašto određene ceste i projekti miruju i ne kreću se s mrtve točke.

Naime, počeo je od ceste u Koritima u MZ Sutina gdje mještani godinama idu do svojih kuća makadamskim putom. To je danas regionalni put. Koliko je općina poduzela koraka da se izlobira napokon uređenje i asfaltiranje te dionice? – pitao je vijećnik Šušnjar.

 

Dalje, također postoji dionica puta Vir – Podzavelim – Vinica, koje je Inženjerija svojevremeno napravila.  Taj put godinama stoji kao makadamski put. Dionica je odlična za uređenje i asfaltiranje čime bi Vir, Podzavelim i Podbila dodatno gospodarski zaživjeli i ojačali, a također bi imali blizu i granični prijelaz prema RH. Zašto ovaj put stoji zapušten i jeste li kao načelnik imali kontakte s općinom Tomislavgrad i vlastima u republici Hrvatskoj? – pitao je Šušnjar.

 

Slijedeće što ga je zanimalo je što je sa sjevernom obilaznicom iznad grada preko Radovnja? Projekt postoji negdje u općinskim i županijskim ladicama. Zašto izvršna vlast Općine ne lobira da se sjeverna obilaznica  stavi u kategoriju magistralnih puteva gdje bi lakše dobili sredstva s federlanih razina. Zašto ovaj projekt stoji godinama kao neriješeno pitanje? Vidimo u medijima da će Grude  dobiti uskoro brzu cestu. Mi jednostavno ne smijemo ostati i biti zadovoljni s ovim što imamo, moramo uvijek ići naprijed i ne dozvoliti da nas sustižu – rekao je Šušnjar

Šušnjara je još zanimalo jel se planira raditi na novom  ulazu u grad od Južne obilaznice (Kupreška ulica) kroz Širušića ogradu. Znamo da u Širušića ogradi postoje već stari putevi koje bi olakšali izgradnju novog ulaza u grad. Jesu li se pokušali rješavati imovinsko-pravni odnosi? Ovo pitanje je iznimno važno jer bi se rasteretio ulaz u grad u Zagrebačkoj ulici za mala vozila, a grad bi dobio relativno blizu novu ravnu površinu prema Dubravi i Kovačima. Privatne parcele bi postale atraktivnije i dobile bi na vrijednosti – kazao je Šušnjar.

 

 

Načelnik Begić je odgovorio da su to višemilijunski projekti koje općina nije u mogućnosti sama realizirati, a  što se tiče dionice puta Vira i Vinice imali su niz sastanakana ovu temu.

Čekamo da bude gotova projektna dokumentacija. – rekao je Begić.

Što se tiče ostalih cesta sjeverne obilaznice, Korita i Širušića ograde nastaviti će lobirati.

 

Drugo pitanje koje je postavio vijećnik Topić:

U zadnje vrijeme imao je dosta upita od stanovnika Posušja, a tiče se gradskog groblja.

Svi znamo da je gradsko groblje Martića Križ doseglo granice širenja i nema mjesta za nove ukopnike.

U razloge i eventualne propuste prijašnjih godina i desetljeća kada su se radili regulacijski planovi i gdje se i nije vodilo računa o većem  proširenju groblja nije želiu sad ulaziti niti raspravljati o njima.

Mišljenja je da je krajnje vrijeme da se i ova problematika krene rješavati.

Pitao ih je jeli općina i općinske službe imaju u planu novu lokaciju i koja je to?

Ukoliko nema predložio je da općinske službe urbanizam i katastar pronađu lokaciju koja bi bila najadekvatnija za novo gradsko groblje ili kako ga već nazvati, da se krene u realizaciju i izgradnju ovog za sve nas važnog objekta.

Načelnik Begić je kazao da rade na ovom projektu i da traže novu lokaciju.

 

Prvo pitanje postavio je i vijećnik ispred HSS-a Darko Polić.

 

Polić je pitao planira li se rekonstrukcija ulice Marka Marulića. Kada će doći do rekonstrukcije ulice Marka Marulića, a ako nisu u mogućnosti rekonstruirati cjelokupnu ulicu Marka Marulića, bar onda da se riješe nogostupi zbog sigurnosti pješaka.

 

Drugo pitanje koje je postavio Polić tiče se nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava.

 

 

Načelnik Begić je izjavio da će gledati izvršiti rekonstrukciju ulice Marka Marulića.

To je jedna od dužih ulica u Posušju. Tu su potrebna velika novčana sredstva.

 

Što se tiče kanalizacijskog sustava aplicirali su se za treću fazu, a odobrena su sredstva za drugu fazu!

 

 

Drugo pitanje koje je postavila vijećnica Pirić se odnosilo na ponavljanje gradiva, odnosno na postavljanje već postavljenog pitanja od prije godinu dana na koji nije dobila odgovor, a tiče se postavljanja autobusnih čekaonica u MZ Posušje Zapad i u MZ Batin.

Pitanje je bilo upućeno gosp. Mariju Jukiću pomoćniku načelnika za gospodarstvo i razvoj. On je prije godinu dana obećao da će vijećnicu Pirić informirati preko kojeg projekta i koje tvrtke su izgrađene sadašnje čekaonice i kolika je cijena jedne čekaonice,  te kada se izgradi kolodvor da će se postojeće čekaonice premjestiti u gore navedene mjesne zajednice.

Zbog šutnje voditelja općinskih službe gosp. Jukića i ne dobivanja adekvatnih odgovara prisiljena sam ponavljati isto pitanje od prije  godinu dana – kazala je vijećnica Pirić.

 

Vijećnik Šušnjar je prije drugog pitanja replicirao načelniku Begiću kazavši da u Posušju nema kapitalnih projekata na teritoriju općine Posušje i da federalna sredstva neće doći sami od sebe. Da za takve projekte treba pokrenuti priču od same općine.  Nadovezao se i na pitanje nove lokacije gradskog groblja.  „Tradicija zapadne kršćanske Europe je da su groblja obično povrh gradova ili izdvojena iz gradova.“ Naveo je potrebu pronalaženja nove lokacije gradskog groblja u Posušju zbog nepostojanja novih ukopnih mjesta u Martića Križu.

Drugo pitanje koje je postavio vijećnik Šušnjar tiče se kanalizacije i odvodnje otpadnih voda kao i samog pročišćivača.

Posuški projekt kanalizacije postoji još iz 80-ih godina. Po tom projektu predviđen je pročišćivač otpadnih voda u Topali. Općina je do sada trebala otkupiti nekih 10 duluma zemlje od vlasnika parcela. Što je s tim i zašto još nije otkupljeno? Imamo primjer u Širokom Brijegu gdje projekt pročišćivača košta oko 5 – 6 milijuna KM.

Kod nas se dogodila situacija da smo dobili još jednu glavnu cijev prema Ričini.

Što to znači? Da osim predviđenog pročišćivača u Topali će biti potreban još jedan pročišćivač na Ričini također od 5 – 6 milijuna maraka.

Također, nedopustivo je da se objekti sad i u budućnosti priključuju na cijevi kanalizacije i otpadnih voda bez pročišćivača, jer bi sve fekalije završile u koritu Ričine i Topale – rekao je Šušnjar.

 

Predsjednik OV-a Lončar je odgovorio da će se projekt izgradnje pročišćivača morati revidirati zbog same konfiguracije terena i napretka nove tehnologije gdje je predviđeno više pročišćivača manjeg kapaciteta, ali je to projekt koji iziskuje ogromna sredstva.

 

 

Iduća točka o kojoj se dosta raspravljalo je „Izvješće o radu mjesnih zajednica.“

Vijećnik Polić je pitao zašto nema predstavnika mjesnih zajednica osim gospodina Markote ispred MZ Sutina. Kako možemo raspravljati o izvješćima mjesnih zajednica kada nema predstavnika istih.

 

Vijećnik Topić je kazao da je loše što je 7 od 17 MZ dostavilo izvješća. Ponovno treba poslati dopis predsjednicima MZ koji nisu dostavili svoja izvješća te da dođu na slijedeću radnu sjednicu – rekao je Topić.

 

Vijećnica Pirić je kazala da MZ Ju već treću godinu za redom ne dostavlja izvješće o radu. Spomenila je da je dosta projekata financirano preko MZ Jug.

 

Vijećnik Širić je kazao da nije lako voditi MZ i da često predstavnici MZ dolaze u sukobe sa mještanima. Jako je bitno da MZ funkcionira.  Vijeće MZ se treba sastajati. Predsjednika MZ vijeće MZ može smijeniti tri puta u jednom mandatu. Zbilja je teško raditi u određenim mjesnim zajednicama.

 

Pirić je replicirala: Što se događa kada su predsjednici MZ-a neodgovorni?  Kako je moguće da se preko takvih neodgovornih mjesnih zajednica uopće financiraju određeni projekti!?

 

Vijećnik Šušnjar je pitao predsjednika MZ Sutina što je problem oko ceste u Koritima i jeli u Sutini Rudinici Boksita Široki Brijeg vrše li eksploataciju rude i imaju li koncesiju za eksploataciju?

Predsjednik MZ Sutina, koji je jedini bio nazočan od svih 17 predstavnika MZ, je potvrdio da je problem mještana Korita što ne žele sudjelovati u sufinanciranju asfaltiranju ceste,  te da Rudnici Boksita Široki Brijeg i dalje vrše eksploataciju rude bez koncesije, te da je imao velikih problema s njima.  Napravili su prijavu federalnom inspektoru, ali Rudnici Boksita Š.B. su i dalje nastavili eksploataciju rude. Postavio je pitanje plaćanja koncesije čime je izazvao po njegovu kazivanju revolt kod određenih mještana koji su sami zaposlenici u Rudnicima Boksita Š.B.

 

Svojim obrazloženjem predstavnik MZ Sutina je potvrdio navode vijećnika Šušnjara koji je kazao da imamo paradoksalnu situaciju u Sutini gdje Rudnici Boksita ne plaćaju nikakvu koncesiju, a upravo iz takvih koncesija kod različitih MZ se mogu financirati projekti asfaltiranja cesta u mjesnim zajednicama. Pozvao je načelnika da pošalje gore nadležne službe i inspekciju da ispitaju predmet koncesije kod rudnika Boksita i da se preispita propuštena korist od neplaćene koncesije.

 

Vijećnik Polić je također postavio pitanje financiranja određenih mjesnih zajednica, te da zbog takvih situacija upravo predsjednici mjesnih zajednica moraju biti prisutni na sjednicama vijeća.  Financijska izvješća se trebaju dostaviti vijećnicima, ako se ne mogu dostaviti od predsjednika MZ, onda  treba zatražiti izvode od banaka, da vidimo gdje ti novci završavaju.

 

Vijećnica Šego ispred HDUje rekla da u izvješću MZ Osoje nema nikakvih problema osim označavanja kućnih brojeva.

 

Vijećnik Bešlić ispred HDZ-a je pohvalio gosp. Markotu što je jedini došao ispred predsjednika MZ.

 

Sve ostale točke su jednoglasno usvojene!

 

poskok.info

guest
2 Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare
Herceg Bosnjak
Herceg Bosnjak
17 dana prije

Hvala Allahu pa je stao pozar. Ovo sve uzrokuju piromani. Mora se nesto rijesit i kaznjavati piromane.

Kiki
Kiki
17 dana prije

Danas smo prvi put čuli neke vjecnike da su otvorili usta i progovorili. Nitko ovdje od vladajućih opet ništa nije odgovorio. Svaka sjednica govore iste gluposti: dostavit cemo u pisanom obliku. To je izgovor kad nemaju kako sebe i kriminal opravdat. Koje gluposti ovaj baljezga s izmotavanjem zasto se sjednice ne postave na stranicu da se može uvijek poslusat, pa covjek je toliko nebuloza izrekao ko da zivimo u kamenom dobu pa tehnologija nije napredovala. Ne smi rec kako je: nema video zapisa zato sto bi citava općina cula kakvi nas specijalci zastupaju i za koga glasamo. Par ljudi ima petlju i ne boje se rec sta misle. Ljiljana , Topić, Susnjar, Polic, ljudi koji daju nadu da se u ovoj opcini ipak može i smije koristiti vlastiti mozak,a ne slusat upute s vrha i govorit jedino kad ti vladajuci odobre da zines i pustis glas.