Published On: Wed, Aug 12th, 2015

LOPOVLUK U IME NARODA I NARODNOSTI: Sutra izjašnjenje o krivnji u predmetu Stipe Prlić i kumovi…

Izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, u predmetu Stipe Prlić i dr., zakazano je za 13. kolovoza 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 8.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 21. svibnja 2015. godine optužnicu koja optuženike Stipu Prlića i Zorana Bakulu tereti da su počinili kaznena djela zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 3. u svezi sa stavom 1. KZ FBIH i kazneno djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz članka 380. stavak 1. KZ FBIH, a optuženika Nevena Kulenovića da je počinio kazneno djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz članka 381. stavak 1. KZ FBIH.
U optužnici se navodi da su optuženik Stipe Prlić, kao direktor – predsjednik Uprave i Zoran Bakula, kao član Uprave JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, u okviru postupka javne nabave za izradu „Integrirane strategije planiranja i zakupa medija prema ciljnim skupinama JP HT d.o.o. Mostara, te planiranje i zakup medija prema ciljnim skupinama JP HT d.o.o. Mostara, te planiranje i zakup medija u BiH“ izvršili izbor najpovoljnijega ponuđača tako što su kao napovoljnijega ponuđača izabrali pravnu osobu SV-RSA d.o.o. Sarajevo u vlasništvu optuženika Nevena Kulenovića, iako je navedena pravna osoba prema preporuci povjerenstva za javne nabave bile trećepozicionirana, postupajući tako suprotno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BIH i članka 14. stavak 1. i 4. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavama BIH, za koja postupanja im je optuženik Neven Kulenović, kao vlasnik i zamjenik direktora pravne osobe SV-RSA d.o.o. Sarajevo, dao dar koji su prethodno dogovorili i to sukcesivnim isplatama na račun Zorana Bakule u iznosu od 386.256,86 KM i na račun Stipe Prlića u iznosu od 331.513,18 KM, a koji dar su optuženici Zoran Bakula i Stipe Prlić primili na način da im je isti isplaćen sa računa pravne osobe „3 Media Limited“ registrirane na Gibraltaru, u kome je punomoćnik sa općom i generalnom ovlasti optuženik Neven Kulenović.
Vezane vijesti:

Promovisana knjiga kolumni Slave Kukića “Lopovluk u ime naroda“

IZMEĐU PRAVNE DRŽAVE I POLITIČKOG NASILJA BIRAM DRŽAVU – KAKVA GOD DA JESTE