Published On: Sri, lis 1st, 2014

IZGUBLJEN U PRIJEVODU: Nisam rekao da Muslimani nisu ljudi, nego da nisu narod

Što bi dalo tužiteljstvo da je našlo makar jednu moju dvostruku naredbu – da sam javno tražio mir, a tajno naređivao napade, kao što je to slučaj sa spisima muslimanske strane, upitao je Radovan Karadžić pred Sudskim vijećem Haškog tribunala.

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske istakao je tijekom iznošenja završne riječi obrane da su sukobi na zapadu BiH u Prijedoru počeli nakon napada muslimanskih snaga.

Sve do pred kraj svibnja nije bilo sukoba, Srbi su ponudili muslimanima da naprave svoje općine i svoje policijske stanice, što je tužiteljstvo protumačilo kao neku vrstu protjerivanja i otpuštanja.

Ali, tadašnji muslimanski vojni lider Sefer Halilović inzistirao je da se ne pregovara sa Srbima već da se krene s napadima, rekao je Karadžić i citirao Halilovićev dokument.

On je objasnio kako je došlo do otvaranja tzv. logora u toj oblasti, pojasnio da u zatvorima nije bilo dovoljno mjesta za tisuće zarobljenih pripadnika “zelenih beretki” i “patriotske lige” u običnim zatvorima.

Karadžić je ukazao da je nakon ispitivanja 60 posto ljudi pušteno i podsjetio da je osobno pozvao strane novinare da obiđu ta mjesta.

On je naveo da je bilo zločina koje su činili pojedinci, pripadnici izbjegličke populacije kojima su domovi spaljeni, ili kriminalci, ali da oni nisu imali nikakve veze s institucijama Srpske.

Karadžić ističe da je obrana u integralnoj formi iznijela niz naredbi i dokumenata, za razliku od Tužiteljstva koje je uzimalo dijelove tekstova i mijenjalo smisao dokumenata.

“Zašto Tužiteljstvo nije ni jednom navelo da sam molio Izetbegovića da opozove objavu rata i da Republika Srpska nije uzvratila na isti način niti je uvela uvela ratno stanje” – upitao je Karadžić.

On je detaljno objašnjavao način na koji je počeo rat, pozivajući se na niz dokumenata koje je sam objavio i one koji su pripadali srpskom, ali i muslimanskoj strani.

Karadžić je citirao dokumete iz kojih se vidi da razne dobrovoljačke jedinice nisu bile u dobrim odnosima s regularnim vojnim snagama i dokazivao da su npr. “Žute ose” izbačene iz Republike Srpske i protjerane u Srbiju, gdje im je sudila tadašnja vlast Republike Srbije.

On je citirao dokumente i svjedočenja iz kojih se vidi da su pripadnici tih snaga bili grubi prema ministrima Vlade Republike Srpske i časnicima, npr. u Zvorniku, jer su znali da ih vlast ne želi tu.

“Obični i slobodni govori zastupnika koji nisu ušli u skupštinske akte, polufabrikovani dokumenti, istrgnute rečenice u nedostatku optužujuće dokumentacije … sve su to navodni argumenti optužnice”, rekao je Karadžić.

Kao jedan od mnogobrojih primjera zlouporabe, Karadžić je naveo tvrdnju Tužiteljstva da je svojevremeno rekao da “muslimanu nisu ljudi” … Radi se o terminu / people / na engleskom jeziku koji u kontekstu izjave označava – narod.

Znači, rekao sam da muslimani nisu “poseban narod”, jer Srbi smatraju da su oni po nacionalnom podrijetlu Srbi muslimanske vjeroispovjesti iu tome je velika razlika u odnosu na zaključak optužnice, rekao je Karadžić, navodeći niz sličnih citata kojima je demantovao tvrdnje Tužiteljstva.

Tvrdnje da srpske vlast nije ništa činila da spriječi zločine – nisu točni, sve je bilježeno, pa i danas se u sudovima BiH sudi po optužnicama i dokumentaciji koju je prikupio tadašnji MUP Republike Srpske, rekao je Karadžić.

Radovan Karadžić sutra nastavlja iznošenje završne riječi.