Published On: Sub, sij. 27th, 2018
#3rd | By Desk

Izgradnja kolektora u Mostaru kapitalni projekt Fonda za zaštitu okoliša

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u 2017. godini ostvario je povijesni rekord u prihodovnoj strani.

Samo tijekom 2017. prikupljeno je sredstava koliko u cijele prve tri godine rada Fonda”, konstatirano je prilikom usvajanja Izvještaja o radu ove institucije na današnjoj sjednici Upravnog odbora Fonda. Nadalje, u odnosu na 2016. godinu, prihod je povećan za 5,7 milijuna KM.

U prošloj godini raspisana su i realizirana dva javna poziva sa 130 projekata.

Također, rečeno je da je Fond za zaštitu okoliša FBiH potpuno obnovio kapitalne generacijske projekte poput Toplovoda Kakanj-Sarajevo, te izgradnje kolektora grada Mostara na lijevoj i desnoj obali zahvaljujući kojem će se sve otpadne fekalne vode prestati izlijevati u Neretvu, odnosno, bit će očišćene najmodernijim uređajem u jugoistočnoj Evropi poslije čega će u Neretvu biti ispuštena mikrobiološki potpuno čista voda.

Isto je učinjeno sa tokom Neretve u Konjicu i sa tokom rijeke Une u Bihaću.

Pored toga, istaknuto je da se radi na pripremama projekta ”Čista Miljacka” što će biti svojevrsna atrakcija za građane Sarajeva.

Uz to, Fond za zaštitu okoliša FBiH prvi je u regiji pokrenuo dva revolving fonda, te time otvorio mogućnost sudjelovanja i međunarodnim institucijama, navodi se u priopćenju Fonda.

bljesak.info

Pošalji ovaj članak prijateljima: