Izgradnja dionice Koridora 5C prema Mostaru razlog prodaje BH Telecoma

Povodom najave da Vlada Federacije BiH planira prodati dio BH Telecoma, navodno zbog nastavka izgradnje Koridora 5C prema jugu, odnosno izgradnju tunela kroz Prenj i Vranicu, Enver Bijedić, član Predsjedništva SDP BiH i bivši federalni ministar prometa i komunikacija, smatra da bi to bio poguban potez.

”Iako je izgradnja dionice Koridora 5C prema Mostaru zahtjevan i skup projekat, njegova izgradnja je moguća uz već ponuđene načine financiranja. Jedna od njih jeste koncesija za postojeću trasu, a sigurno je da bi bilo dovoljno zainteresiranih kompanija za koncesiju jer se radi o isplativoj dionici, s obzirom na planirani protok prometa na ovoj trasi.

Prodaja BH Telecoma u ove svrhe je nerazumiljiva i zbog toga što se izgradnja Koridora 5C može nastaviti i uz minimalna dodatna zaduženja Autocesta FBiH, kao i iz profita ove kompanije, jer je prethodna vlada stvorila dobre osnove za nastavak ovog krucijalnog građevinskog projekta. Nažalost, ono što vidimo od nove vladajuće koalicije jeste gubljenje vremena i osim projekata koji su usuglašeni od prethodne Vlade FBiH i za koje postoje financijska sredstva, do sada novi saziv Vlade nije planirao dodatna financijska sredstva za nastavak izgradnje Koridora 5C. Podsjećam da je prethodna vlada napravila više kilometara tunela i vijadukata na Koridoru 5C nego što su sve vlade ranije napravile kilometara autocesta.

Prodaja BH Telecoma ne dolazi u obzir, bilo da se radi o izgradnji infrastrukturnih projekata ili radi krpljenja proračunskih rupa, jer smo na primjeru prodaje Telekoma Srpske vidjeli da je to poguban potez. SDP BiH će se, kao i do sada, svim raspoloživim sredstvima boriti protiv prodaje ove kompanije. Ovako bitno pitanje mora biti predmet rasprave i odlučivanja u Parlamentu FBiH, jer je BH Telecom vlasništvo svih građana FBiH“, rekao je u svojoj izjavi Bijedić.