Published On: Mon, Jun 17th, 2019

IZ ARHITEKTONSKE POVIJESTI MOSTARA: Gradonačelnikova kuća

Godine 1883., budući mostarski gradonačelnik Mujaga Komadina gradi sebi dvokatnicu na samome silasku s Glavne ulice u ulicu Mala tepa.

Zgrada je građena u klasičnom stilu karakterističnom za austrougarsku gradnju; na vratima i prozorima su ugrađeni teški željezni kanati; na vrhu četverostrešnog krova ugrađen je musafirski kamen – oznaka koja je ukazivala putnicima da se tu nalazi smještaj, a tu je i kamena ploča ponad ulaznih vrata na kojoj je arabicom uklesan podatak o vremenu gradnje.

U prizemlju ove skladne građevine bio je smješten njegov dućan, a na katu je bila musafirhana.

To je bio uobičajen način pomoći siromašnijim putnicima-namjernicima. Taj običaj je u naše krajeve stigao skupa s Osmanlijama. Musafirhane su građene obično uz putove, svaka je određivala svoja kućna pravila u njima, ali je najčešće to značilo da se na besplatan konak i hranu primaju svi putnici koji to zatraže, ali najdulje na tri dana.

Jedno vrijeme je tu bila smještena poljoprivredna ljekarna, a danas je u vlasništvu agencije Stari grad koja je tijekom 2014./15. g. u potpunosti obnovila ovo zdanje.

Fotografije: Glavna ulica i musafirhana (obilježena strelicom) 1900-ih; prije obnove 2014. g. i 2017. g.

 

Autor: Tibor Vrančić