Published On: Tue, Sep 30th, 2014

ISTI ONAJ OSCE KOJI JE TVRDIO DA JE ETNIČKO PREVAZIĐENO U VELJAČI: Etničke podjele predstavljaju odlučujući faktor u političkom diskursu zemlje

Građani Bosne i Hercegovine 12. listopada glasovat će za šest različitih razina vlasti u skladu sa složenim ustavnim uređenjem zemlje koja je podijeljena na dva entiteta: Federacija BiH i Republika Srpska, rečeno je u privremenom Izvještaju kojega je za Opće izbore u BiH sačinio Ured za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE) i Izborna posmatračka misija Bosna i Hercegovina (ODIHR), za razdoblje od 3. rujna do 22. rujna ove godine.

OSCE/ODIHR izrazili su u Izvještaju zabrinutost da bi procesi poput prebrojavanja glasova mogli biti zloupotrijebljeni.

Prema ovom Izvještaju, etničke podjele predstavljaju odlučujući faktor u političkom diskursu zemlje, a pravni okvir i dalje odražava ograničenja zasnovana na etničkoj pripadnosti koja se tiču prava na kandidaturu.

U skladu s nedavno usvojenim amandmanima, nadležnosti koje se odnose na utvrđivanje sukoba interesa za izabrane dužnosnike prenesene su sa Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) na parlamentarno povjerenstvo, i to u sklopu procesa koji je više sugovornika Izborne promatračke misije OSCE/ODIHR dovelo u pitanje.

Preko 600 sumnjivih zahtjeva za glasovanje

”SIP je na čelu izborne administracije na tri razine. Dok SIP generalno uživa povjerenje javnosti, neki sugovornici Izborne promatračke misije OSCE/ODIHR zabrinuti su zbog potencijalne zloupotrebe izbornog procesa, posebno u pogledu brojanja glasova”, navodi se u Izvještaju OSCE-a.

Dodaje se da iako su birački odbori (BO) formirani u zakonski predviđenom roku, Izborna promatračka misija OSCE/ODIHR zaprimila je brojne pritužbe da kandidati trguju pozicijama u biračkim odborima kako bi osigurali zastupljenost u područjima koja su im posebno zanimljiva.

Za ove izbore registrirano je 3.278.908 birača, uključujući 42.044 osobe registrirane za glasovanje putem pošte i 214 onih koji će glasovati u diplomatskim predstavništvima.

SIP je otkrio preko 600 sumnjivih zahtjeva za glasovanje putem pošte i proslijedio ih tužiteljstvu radi istrage.

U izvještaju se navodi i to da po prvi put, birači u Brčko Distriktu moraju se opredijeliti za državljanstvo jednog od entiteta kako bi mogli glasovati.

Za izbore na državnoj i entitetskoj razini, navodi se u Izvještaju, ovjerena je 51 politička stranka s 517 kandidacijskih listi koje uključuju 3.524 kandidata i 15 neovisnih kandidata. Za izbor članova Predsjedništva BiH ovjereno je 17 kandidata, od kojih je samo jedna žena. Za izbor predsjednika i potpredsjednika RS-a ovjereno je 19 kandidata, od kojih su dvije žene.

Podijeljeni mediji

 Za svaku izbornu razinu kandidat može potrošiti do 0,30 KM po registriranom biraču.

Predizborna kampanja je službeno počela 12. rujna, što je uočljivo širom zemlje. Većina kandidata je usmjerila predizborne programe na pitanja socijalne zaštite i ekonomskog razvoja.

”Nisu usvojene nove mjere za jačanje transparentnosti u pogledu financiranja predizborne kampanje ili revizorskih kapaciteta SIP-a” ističe se u Izvještaju.

Prema mišljenju OSCE-a i ODIHR-u medijsko okruženje u BiH je raznoliko, ali ipak u velikoj mjeri podijeljeno po etničkim linijama. Oslanjanje na prihode od marketinga na prezasićenom tržištu čini medije podložnim političkim pritiscima i može ograničiti njihovu uređivačku neovisnost, a optužbe su česte.

U skladu s pozivom SIP-a BiH, OSCE/ODIHR je 3. rujna ove godine oformio Izbornu promatračku misiju (IPM), koju predvodi Cornelia Jonker a čini je 11 eksperata sa sjedištem u Sarajevu i 20 dugoročno angažiranih promatrača raspoređenih širom zemlje. Članovi Misije dolaze iz 23 zemlje članice OSCE-a.

Naglašava se da se etnička podijeljenost zemlje odražava na način na koje izborno tijelo glasuje.

Ograničenja etničke prirode

U Izvještaju se također navodi da Pravni okvir i dalje nameće ograničenja etničke prirode u vezi s pravom kandidiranja na izborima i glasovanja. Pravo kandidiranja za člana Predsjedništva BiH imaju samo građani koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Pored toga, pravo kandidiranja je ograničeno prebivalištem: Srbi registrirani u FBiH te Bošnjaci i Hrvati registrirani u RS-u ne mogu se kandidirati za člana Predsjedništva.

”Europska unija je snažno kritizirala odsustvo ”vjerodostojnog napora u provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci koja se odnosi na diskriminaciju građana na osnovu etničke pripadnost”, kaže se, između ostalog, u Izvještaju.

Biračko pravo je, dodaje se, također ograničeno prebivalištem: birači iz RS-a mogu glasati samo za srpskog kandidata za člana Predsjedništva BiH, dok birači iz FBiH mogu glasovati samo za bošnjačkog ili hrvatskog kandidata.

Ustav BiH prepoznaje Bošnjake, Srbe i Hrvate kao ”konstitutivne narode“ na osnovu samoizjašnjavanja.

Polozi za registraciju za Predsjedništvo BiH i PD BiH iznose 20.000 KM odnosno 14.000 KM za sudjelovanje stranaka na izborima za entitetsku razinu

Za izbore je nadležan i potpunu odgovornost snosi SIP i 142 općinska izborna povjerenstva, a za proces glasovanja i prebrojavanje glasova zaduženo je 5.546 biračkih odbora (BO), uključujući pet biračkih odbora u diplomatskim predstavništvima u inozemstvu.

OSCE/ODIHR izrazili su u Izvještaju zabrinutost da bi procesi poput prebrojavanja glasova mogli biti zloupotrijebljeni.

Birač ‘skup’ 0,30 KM

Naglašava se da je registracija birača pasivna i temelji se na biračkim popisima, te stoga, građani stariji od 18 godina imaju pravo glasa, osim ako im to pravo nije oduzeto pravosnažnom sudskom odlukom iz razloga lišavanja poslovne sposobnosti ili zbog kaznene presude.

Kada je u pitanju financiranje stranaka, u Izvještaju se kaže da polozi za registraciju za Predsjedništvo BiH i PD BiH iznose 20.000 KM odnosno 14.000 KM za sudjelovanje stranaka na izborima za entitetsku razinu (1,95583 KM = 1 EUR).

Također se naglašava da kandidati mogu financirati svoje kampanje sredstvima iz entitetskih proračuna, od članarina. Za svaku izbornu razinu kandidat može potrošiti do 0,30 KM po registriranom biraču. Ne postoji obveza dostavljanja međuizvještaja o donacijama i troškovima predizborne kampanje. Pored toga, na državnoj ili lokalnoj razini aktivno je preko 40 televizijskih (TV) i 140 radio postaja.

Pojedinci mogu donirati do 10.000 KM, a pravne osobe do 50.000 KM, a strane donacije, kao i doznačavanje sredstava preko administrativnih tijela, javnih institucija i anonimnih donatora je zabranjeno.

OSCE je mišljenja da oslanjanje na prihode od oglašavanja na prezasićenom tržištu čini medijske kuće podložnim političkom pritisku i može ugroziti njihovu uređivačku neovisnost.

Na kraju u Izvještaju se kaže da su Parlamentarna skupština OSCE-a (PS OSCE) i Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PSVE) najavili slanje promatračkog izaslanstva za potrebe praćenja aktivnosti na sam dan izbora.

Predsjedavajući OSCE-a imenovao je Roberta Battellija za specijalnog koordinatora koji vodi kratkoročnu promatračku misiju OSCE-a za ove izbore. Engleska verzija ovog izvještaja je jedini službeni dokument, priopćio je Ured OSCE u BiH.