Published On: Mon, Sep 14th, 2015

Inspektori pripremaju teren u BiH za izbjeglice

SARAJEVO – Od 16 terenskih centara Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, najviše aktivnosti u ovom trenutku provodi se u Bijeljini, gdje su inspektori u nekoliko smjena na terenu, kako bi imali uvid u situaciju na “kriznim točkama” na kojima se očekuje najveći priljev izbjeglih iz Sirije, izjavio je danas za “Nezavisne” Izet Nizam, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH.
On je dodao da je od ključne važnosti na pravi način i pravovremeno iskomunicirati i sa stanovništvom, te iznijeti prave informacije građanima u situaciji koja slijedi. Sa druge strane, dodao je, mora se iznaći financijsko rješenje za izbjegle, a preliminarna procjena je, kako tvrdi, da će trebati 30 KM po čovjeku dnevno.
“Nije dobro reći da je izvanredna situacija, ali je nije dobro ni minimizirati. Izvanredne okolnosti jesu ako u listopadu očekujemo masovni priljev izbjeglih, koji sigurno neće biti ispod 10.000 ljudi. Na razmjeni informacija radimo s kolegama iz Srbije, s kojima smo u neprekidnom kontaktu , u pogledu kretanja izbjeglih “, navodi Nizam.
Mađarska je, kako dodaje, podigla vojsku na pripravnost te dvije ograde, što nadležne službe u BiH alarmira na više mjere pripravnosti. Ulazak jednog izbjeglog, kako napominje, nagovijestiće “domino efekt”, jer je riječ o ljudima koji bježe organizirano.
“Razmatrajući situaciju danas (nedjelja) mala je mogućnost da će se izbjegli okrenuti od Mađarske na desnu stranu, odnosno prema Rumunjskoj, već prema BiH, jer im je ta ruta bliža”, dodaje on.
Očekuje se izvješće Ministarstva obrane BiH o raspoloživim prostornim kapacitetima, napominje Nizam, kao i ostalih resora koji su nakon posljednje sjednice Vijeća ministara u BiH zaduženi za operativne aktivnosti. U Graničnoj policiji BiH “Nezavisnim” je potvrđeno da je za osiguranje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje priljevom masovnog broja migranata / izbjeglica u BiH planom hitnih mjera napomenuto da se osigura human tretman migranata / izbjeglica u skladu sa zakonodavstvom iz oblasti migracija i azila i međunarodnim pravom, a da se pri tome sigurnosna prijetnja svede na minimum.
“Granična policija BiH poduzima brojne aktivnosti u vezi s navedenom problematikom, tako da su sačinjeni lokalni i regionalni operativni planovi za postupanje u slučaju priljeva većeg broja migranata, odnosno masovnog priljeva izbjeglica. Na središnjem razini sačinjen je Okvirni plan djelovanja GP BiH u slučaju masovnog migracijskog priljeva na teritoriju BiH, kojim je predviđeno preraspoređivanje ljudskih i materijalno-tehničkih resursa u skladu s mogućnostima na dijelove državne granice gdje bi se ukazala potreba “, rečeno je” Nezavisnim “u Graničnoj policiji BiH.
Međunarodni centar za mir Sarajevo i Mreža za izgradnju mira pozvali su na solidarnost s migrantima, nenasilje, dijalog i mir, a povodom Međunarodnog dana mira, 21. rujna. Vrijeme je, kažu, za suštinsku solidarnost s izbjeglicama, nenasilje u odnosima s ljudima u nevolji i međukulturalni i međureligijski dijalog i pravedni mir, ali i za predanost gospodarstvu, socijalnim pitanjima i obrazovanju za kulturu mira.
“Neophodno je zaustaviti ratove i sukobe, nasilje i isključivosti, i terorizam. Treba početi toleranciju i nenasilje, prihvaćanje drugog sa svim njegovim vrijednostima i realnim životnim problemima. Vrijeme je da se izbjeglicama, koje su doživjele nesigurnost i strah od razaranja vlastitog života i života i opstanka njihovih obitelji, društava i država, pruži sigurno i mirno utočište u zemljama u koje su se uputile “, poručili su iz Međunarodnog centra za mir Sarajevo i Mreže za izgradnju mira.