Published On: Uto, tra 2nd, 2013

Inspekcije uvode i nadzor prodaje ‘škije’ zbog prihoda

Poskupljenje cigareta na tržištu BiH uzrokovalo je nagli pad prihoda od trošarina, jer je veliki dio pušača odlučio kupovati rezani duhan umjesto cigareta.

Uvesti jače kontrole

Kako bi akumulirali izgubljenu financijsku dobit na trošarinama od cigareta, Uprava za neizravno oporezivanje BiH razmišlja o uvođenju strožeg carinskog nadzora nad prometom rezanog duhana. Kako će se takva moguća mjera odraziti na same proizvođače duhana, prije svega, u Hercegovini i Posavini, koje tradicionalno prodaju veliku količinu rezanog duhana rađenog u kućnoj radinosti, nema službenom objašnjenja, osim da će i on biti skuplji. Zabrinjava što, kako stoji u njihovu izvješću, “od usvajanja novog Zakona o trošarinama uobičajeno slabija naplata trošarina na duhanske proizvode na početku godine je bila rezultat većeg povlačenja markica na cigarete krajem prethodne godine zbog novog povećanja trošarina”. Zbog toga je i naplata prihoda od trošarina krajem 2012. godine narušena, a o tome govori podatak da je 25 posto manje preuzeto trošarinskih markica. “Negativan trend je nastavljen i u prva dva mjeseca 2013., kao posljedica rastuće legalne i nelegalne supstitucije cigareta rezanim duhanom. S druge strane, prosječna određena maloprodajna cijena cigareta u prva dva mjeseca značajno je viša od potrebnog prevaljivanja dodatnog trošarinskog tereta. To ukazuje na promjenu strukture regularnog tržišta cigareta u korist skupljih cigareta koje konzumira bogatiji sloj građana, dok potrošači jeftinijih cigareta prelaze na korištenje rezanog duhana. Imajući u vidu da se zbog pritiska krize, rasta fiskalnih deficita i dugova, sve više zaoštrava problem alokacije prihoda od neizravnih poreza između razina vlasti u BiH, očigledno je da fiskalne vlasti sve napore trebaju usmjeriti u smjeru očuvanja prihoda”, stoji u izvješću Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Pad prihoda državi

U tom smislu, borba protiv poreznih prijevara kod uvoza i prometa duhanskih proizvoda, te izmjena Zakona o trošarinama u domeni oporezivanja ostalih duhanskih proizvoda i oštrijeg sankcioniranja zloupotreba postaju prioritetna zadaća spomenute institucije. Najavljeno novo poskupljenje nekih vrsta cigareta samo će još smanjiti njihovu potrošnju, a time producirati i pad naplate trošarina i povećati broj korisnika rezanog duhana. “Ako uzmemo u obzir visoko sudioništvo neizravnih poreza u financiranju svih proračunskih jedinica u BiH, onda će biti jasno koliko mjesečne oscilacije u naplati ovih prihoda utječu na dinamiku punjenja proračuna”, ističu u Upravi za neizravno oporezivanje, inzistirajući na puno većem inspekcijskom nadzoru.
VL