Published On: Sub, sij. 5th, 2019

I u BiH stigli zahtjevi istospolnih parova za upis u matične knjige

Vlada Federacije BiH će, na prijedlog Federalnog ministarstva pravosuđa, imenovati međuresornu radnu skupinu koja će obaviti analizu propisa u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati svoja prava koja proizlaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije.

Inozemne isprave

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova u posljednje vrijeme kroz zaprimljene podneske upoznato je da su se u praksi pojavili zahtjevi za upis životnog partnerstva, odnosno životne zajednice istospolnih parova u odgovarajuću matičnu evidenciju u BiH i FBiH, a temeljem inozemnih isprava, budući da su takve životne zajednice sklopili državljani BiH u inozemstvu. Također, pojavljuju se i zahtjevi za upis djece koja potječu iz životnih zajednica istospolnih parova u matičnu knjigu rođenih s konstatacijom državljanstva BiH i Federacije BiH, piše Večernji list.

U BiH, pa ni i u Federaciji, ne postoji zakon o životnim zajednicama istospolnih parova niti su drugim zakonom regulirane ove životne zajednice, pa samim tim nema ni reguliranog pitanja načina zasnivanja takvih zajednica, načina njihova upisa u matične knjige ili registre, pitanja posvojenja djece iz takvih zajednica te druga pitanja koja takav zakon regulira. Zbog toga tijela uprave nadležna za matične knjige nisu u mogućnosti pozitivno odgovoriti na navedene zahtjeve istospolnih parova koji ističu da su time povrijeđena njihova ustavna i druga prava. Federalni MUP je u informaciji Vladi FBiH inicirao i ukazao na potrebu donošenja zakona o životnim zajednicama istospolnih parova kako bi se pravno regulirala njihova pitanja i izbjegla odgovornost države BiH zbog nepostojanja takvog zakona. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH u svom posebnom izvješću o pravima LGBT osoba u BiH od prije dvije godine također je dala preporuku zakonodavnim tijelima u BiH da zakonski urede pitanje životne zajednice istospolnih partnera. Prema važećem Zakonu o matičnim knjigama, vode se matična knjiga rođenih, matična knjiga državljana, matična knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih. U matičnu knjigu vjenčanih upisuju se isključivo podaci o sklopljenom braku između muškarca i žene. Tek kada se donese zakon o životnim zajednicama istospolnih parova, njime će biti reguliran i način vođenja evidencije o takvim životnim zajednicama, odnosno partnerstvima.

Obvezno usvajanje

Aktualnim Obiteljskim zakonom Federacije BiH regulirano je pitanje posvojenja djece, ali nijednom odredbom navedenog zakona, kao ni bilo kojim drugim zakonom u BiH, nije propisano da dvije osobe istog spola mogu posvojiti dijete. Europski sud za ljudska prava 2015. godine donio je presudu kojom je prvi put od jedne države (Italije), članice Vijeća Europe, zatražio pravno uređivanje zajednice osoba istog spola. BiH, kao članica VE koja je ratificirala Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i koja kao takva, po Ustavu BiH, ima primat nad svim drugim zakonima, obvezna je usvojiti i primijeniti u domaćim zakonima načela koja je utvrdio taj Europski sud kao najviše sudsko tijelo Vijeća Europe./HMS/