Published On: Fri, Jul 8th, 2016

I OSAM TISUĆA MUŠKARACA: Pola milijuna žena u BiH su domaćice

Koliko je BiH patrijahalna zemlja u kojoj još uvijek vrijedi ona “da se zna gdje je ženi mjesto” pokazuje podatak da je od 1.624.924 ekonomski neaktivnih osoba čak pola milijuna domaćica.

Prema podacima iz popisa iz 2013. godine, koje je objavila Agencija za statistiku BiH u ovoj zemlji 440.992 žene rade kao domaćice. Od toga je 292.820 njih u Federaciji BiH, dok u Republici Srpskoj 136.717 žena se izjasnilo kao domacica. Ostatak se odnosi na Brcko distrikt.

Zanimljivo je da postoji i manji broj muškaraca koji su se izjasnili kao osobe koje obavljaju kucne poslove, njih 8.196, od čega je nešto više od polovice ,4.576 u RS.

Poražavajuć je i podatak da je u skoro svim općinama i gradovima više od polovice ekonomski neaktivnih žena popisano kao domaćica.Da situacija bude gora u velikom broju općina veći je broj domaćica od zaposlenih žena. Tako je u Bijeljini 12.759, Brckom 11.455, Cazinu 11.489, Doboju 10.092, Gracanici 8.594 …

Izvršna direktorica zaklade Udružene žene Aleksandra Petrić navodi da su ovo poražavajući podaci za BiH, te da je ovo samo još jedan u nizu pokazatelja koliko su žene obespravljene u BiH, posebno u domeni zapošljavanja.

“Podatak da imamo skoro pola milijuna domaćica otkriva surovu stvarnost BiH u kojoj je nezaposlenost jedan od glavnih problema. Iz ovog vidiomo da žene nemaju ravnopravni pristup tržištu rada i da one nisu konkurentne, kako one srednje dobi, tako i one mlađe. Naravno, ovaj podatak nikako ne iznenađuje u zemlji u kojoj je patrijarhat još uvijek na snazi ​​i gdje vrijede rigidna pravila podjele uloga na rad izvan kuće koji pripada muškarcu i onaj unutar četiri zida koji je rezerviran za žene “, rekla je Petrićeva.

Ona zaključuje da su žene konstantno diskriminirane na tržištu rada i da se na kraju, u pravilu, nakon mnogobrojnih šikaniranja tijekom potrage za poslom njihov rad svede na kućanstvo, odnosno ulogu domaćice.