Published On: Čet, srp 14th, 2016

HRVATI PRONAŠLI FORMULU: Što slabija Vlada, to bolja ekonomija. Nastavlja se gospodarski oporavak

Nakon održane sjednice Savjeta HNB-a, Hrvatska narodna banka oglasila se priopćenjem u kojem su poručili da se gospodarski oporavak nastavlja.

Priopćenje HNB-a prenosimo u cijelosti:

‘Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, usvojio Projekciju monetarne politike za razdoblje do 2019. godine, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U raspravi o gospodarskim kretanjima Savjet HNB-a je zaključio da se u 2016. godini nastavlja oporavak hrvatskog gospodarstva, uz očekivanu godišnju stopu realnog rasta BDP-a od 2,3%. Najveći doprinos gospodarskom rastu i ove bi godine mogla dati inozemna potražnja, no očekuje se i porast svih elemenata domaće potražnje. Pritom bi rast osobne potrošnje mogao biti veći nego prošle godine, zahvaljujući bržem rastu zaposlenosti i realnih bruto p2,3 postolaća. Pozitivna kretanja trebala bi se nastaviti i u 2017. kada bi očekivani rast realnog BDP-a mogao ubrzati na 2,5%. Oporavak gospodarstva događa se u uvjetima još uvijek prisutnog pada indeksa potrošačkih cijena koji bi u 2016., zbog pada cijena energenata, mogao iznositi –0,9%, dok se u 2017. očekuje porast cijena od 1,2%. Višak tekućeg i kapitalnog računa platne bilance bi se mogao smanjiti. Nastavljaju se i povoljna fiskalna kretanja. Uz održavanje stabilnosti tečaja, HNB će i dalje voditi ekspanzivnu monetarnu politiku koja je dodatno osnažena strukturnim repo operacijama. Takva orijentacija pridonosi povoljnim uvjetima financiranja za sve domaće sektore, a prati je i blagi oporavak domaćeg kreditiranja.

Izloženost domaćeg financijskog sustava sistemskim rizicima
blago je smanjena zbog oporavka i ubrzanja gospodarske aktivnosti te očekivanog nastavka procesa fiskalne prilagodbe. Nadalje, kratkoročna kretanja upućuju na smanjenje ranjivosti privatnog nefinancijskog sektora te zadržavanje povoljnih uvjeta financiranja na domaćem i međunarodnim financijskim tržištima. Unatoč tome, strukturne ranjivosti u vidu relativno visokog javnog i inozemnog duga i dalje ostaju značajna prijetnja za financijsku stabilnost, posebno u slučaju znatnijeg rasta kamatnih stopa, odnosno nesklonosti prema riziku na međunarodnom tržištu.

Također, Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija za nova imenovanja ili produženje mandata u njihovim upravama. Novi član uprave Banke Kovanica d.d. Varaždin postaje Ivan Mužić. Član uprave Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka i nadalje će biti Borislav Centner, a novi član uprave banke Vaba d.d. Varaždin postat će Petar Rajković.

Savjet Hrvatske narodne banke izdao je i odobrenje za pripajanje BKS Bank d.d., Rijeka kreditnoj instituciji BKS Bank AG, Klagenfurt, Republika Austrija, što će biti prvo prekogranično pripajanje hrvatske banke stranom vlasniku.