Published On: Pon, sij 21st, 2013

HNS traži da se utvrdi koliko Federacija 'krade' novca županijama

Danas je u Mostaru, pod predsjedanjem Dragana Čovića, održana 15. sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH.
Na sjednici je bilo riječi o aktualnim prilikama u BiH, pripremama za HRVATSKI NARODNI SABOR, te zaključcima sa zadnjih sjednica Glavnog vijeća HNS-a BiH i Odbora za branitelje HNS-a BiH.
“Predsjedništvo HNS-a BiH analiziralo je set izmjena i dopuna zakona koji predstavljaju dio’ mostarskog dogovora’ šest predsjednika stranaka parlamentarne većine, te je podržalo motive i usvojilo načela za izmjenu postojećih zakona. Predstavnici HNS-a BiH u Vijeću ministara BiH će dobiti jasne upute i smjernice oko narednih aktivnosti koje se odnose na predložene zakone koji će predložiti određene promjene zakonskih prijedloga u cilju poboljšanja.
Predsjedništvo HNS-a BiH očekuje izglasavanje nepovjerenja aktualnoj Vladi FBiH do 28. siječnja 2013. godine, kako bi se pristupilo imenovanju i potvrđivanju Vlade FBiH u novom sastavu koji će odražavati strukturu sadašnje parlamentarne većine.
Predsjedništvo HNS-a BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluku o definiranju aktivnosti za održavanje HRVATSKOG NARODNOG SABORA koji bi se trebao održati u prvoj polovici mjeseca travnja 2013. godine. U predstojećem razdoblju bit će imenovan Organizacijski odbor koji će pripremiti zasjedanje HNS BiH.
Također, Predsjedništvo HNS-a BiH podržalo je posljednje zaključke Glavnog vijeća HNS-a BiH, koji su pod predsjedanjem dr. Bože Ljubića, usvojeni na sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine u Sarajevu.
Glavno vijeće HNS-a BiH tada je zaključilo kako je u financijskom pogledu situacija u Federaciji BiH kao i u županijama iznimno delikatna. Od županija se traži da naprave analizu i izvijeste Glavno vijeće HNS-a BiH s kojim mjerama je Federacija BiH opteretila županije mimo ustavnih obveza.
HNS BIH traži da se redefinira distribucija prihoda od PDV-a na razini FBiH u cilju osiguranja financijske stabilnosti županija, kao i da se prestane s uzimanjem nadležnosti od strane FBiH, a na štetu županija;
Kada je riječ o stanju na području prostornoga planiranja prihvaćen je zaključak koji će se uputiti zastupnicima oba doma Parlamenta FBiH kao i nadležnim županijskim razinama: Potrebno je obustaviti rad na izradi Prostornog plana FBiH, a dosadašnji trud i aktivnost izrađivača Plana iskoristiti za izradu Strategije prostornog razvitka FBiH, odnosno strategije prostornog razvitka BiH. Paralelno s ovom aktivnošću, ubrzati rad na prostornim planovima županija, u punoj koordinaciji sa izrađivačima navedena Strategije. Usuglasiti i zaokružiti jasan zakonodavni okvir koji se odnosi na ovu oblast (prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ) sukladno ustavnim ovlastima županija i FBiH;
Podržani su i zaključci Odjela za branitelje HNS-a BiH sa 6. sjednice održane 11. siječnja 2013. godine u kojima se osuđuju sve medijske špekulacije oko pitanja ostvarivanja prava pripadnika HVO-a na temelju Ugovora između RH i BiH od 2006. godine.
Odbor za branitelje HNS-a BiH pozvao je tada sve relevantne institucije u BiH i FBiH da poduzmu sve u cilju zaštite prava i zakonitosti i spriječe još jedan pokušaj kriminilizacije pripadnika HVO-a i doprinosa HVO-a u obrani BiH. Očekuje se i traži od nadležnih institucija da poduzmu što prije sve aktivnosti kako bi se u punini implementirao Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji, a koji je na snazi od 2006. godine. Od hrvatskih zastupnika u Parlamentu FBiH se traži da ne podrže niti jedan nacrt ili prijedlog zakona po pitanju braniteljske populacije i povoljnijih uvjeta umirovljenja, u čijoj izradi nisu sudjelovali legitimni predstavnici Hrvata i korisnika prava”, priopćeno je iz Odjela za odnose s javnošću HNS-a BiH.