Published On: Wed, Apr 24th, 2013

HERCEGOVAČKI SLUČAJ: Drugo pismo biskupa Ratka vjernicima u župi Grude

Portal Grude Online dobrohotno je prenio moj Odgovor na Pismo koje je na Ordinarijat prispjelo u ožujku iz Gruda. To su Pismo potpisala tri bivša franjevca (Marić, Pavlović, Šaravanja), suspendirana od bogoslužja, nekoliko „župnih vijećnika“ i oveći broj župljana – roditelji kandidata za sv. krizmu. Odgovor je već bio objavljen na biskupijskoj mrežnoj stranici: www.cbismo.com: „Razjašnjenje o podjeljivanju sakramenta sv. potvrde u Grudama“. Na grudskom portalu omogućeno je da se po komentarima čuje glas vjernika iz Gruda koji, podupirući kanonski poredak u Crkvi, žele da se konačno riješi bolno stanje crkvenoga nereda u župi. Među 112 dosadašnjih komentara: 3 su ponovljena, 7 ih se ne može svrstati ni na jednu stranu, 32 podupiru sadašnje posjednike župne crkve i kuće u Grudama, a 70 komentara zalaže se za crkveni – kanonski red u župi! Ako ti zapisi oslikavaju stanje duha u Grudama, onda je oko 70% njih za crkveni red, a oko 30% za sadašnji nered. Kada se ovim komentarima dodaju i ocjene – suglasnost s napisanim (plusovi i minusi), onda se postotak onih koji su za katoličku crkvenost znatno uvećava u odnosu na one koji podupiru sadašnje stanje. Slično je i s komentarima koji su napisani nakon što je isti portal prenio članak objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, od 22. travnja.
 
Zahvaljujem Uredništvu portala koje je omogućilo da se iz Gruda čuje autentičan glas vjernika za redom i mirom: da njihova župna zajednica ne bude župa slučaja i sablazni nego katolička župa u kojoj će se naviještati i doživljavati Evanđelje, valjano dijeliti i primati sveti sakramenti, u kojoj će djelovati zakoniti svećenici bez obzira pripadali biskupijskom ili redovničkom kleru. Žele da se u njihovoj župi zna i poštuje red Crkve, gdje će se mladi okupljati i duhovno hraniti, a ne „lutati od nemila do nedraga“ te zajedno s ostalom vjerničkom mladeži mjesne i opće Crkve pronositi radost života po Isusovu Evanđelju. Žele župu koja izražava simpatije prema Svetom Ocu Franji, u vjerničkoj odanosti, u prihvaćanju crkvenih odredaba, jer Crkva nije ni franjevačka ni petrovačka, nego zajednica Kristovih vjernika koju u ljubavi predvodi Zbor biskupa na čelu sa Svetim Ocem Franjom, Petrom naših dana.
 
Poštovani vjernici! Svojedobno sam u nekim župama naših biskupija zbog crkvenoga nereda koji su trpjeli – i na žalost još uvijek trpe – i zbog nemogućnosti da se to učini u župnoj crkvi, svete Mise slavio i sakrament sv. krizme dijelio „pod vedrim nebom“ (župa sv. Ante u Ploče-Tepčićima) ili u matičnoj crkvi susjedne župe (za krizmanike iz župe sv. Franje u Čapljini u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Gorici-Strugama). Ponavljam svoju spremnost doći u župu Grude ili u neku od susjednih joj župa da u prikladnu prostoru zajedno Boga u Euharistiji slavimo i sakrament potvrde kandidatima – vašoj djeci valjano podijelimo. No, ponavljam, ne može se od mene očekivati da to učinim u župnoj crkvi Sv. Kate u Grudama sve dok u njoj nezakonito djeluju bivši franjevci otpušteni iz Franjevačkoga reda, suspendirani od bogoslužja, koji su sami sebe postavili za dušobrižnike u župi. Stoga vas još jednom uljudno pozivam da se, na bilo koji način, obratite župnom upravitelju Gruda don Tomislavu Ljubanu koji će u dogovoru s vama, i s onima koji mogu pomoći, pronaći prikladno mjesto i sve pripremiti kako bi se sakramenti presvete Euharistije i svete potvrde, u dogovoreni dan, dostojno, crkveno dopušteno i valjano slavili.
 
Nemojte pristupati obredu nevaljane krizme! Nemojte biti dionici tuđih grijeha! Ne griješite protiv Duha Svetoga, nego zakonito i valjano primite svih sedam darova Duha Božjega!
 
Moleći Boga da se svi „dignemo iznad svojih sasvim ljudskih ograničenosti“, sve vas iskreno i s poštovanjem pozdravljam, zazivajući Božji blagoslov na sve vas pojedinačno i na cijelu župu.
+ Ratko Perić, bisku