Published On: Sub, stu 8th, 2014

HDZ BiH i SDA usuglašeni u većini politika i programa

Identični stavovi o NATO-u, EU, reformama

Nova koalicija na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini, kojoj će okosnicu činiti skupina stranaka okupljena oko HDZ-a BiH i HNS-a te SDA, ima vrlo usklađene programske ciljeve koje navode u svojim dokumentima koji su podloga za pregovore. O krupnim pitanjima koja se tiču ustavnih promjena, promjena izbornog zakonodavstva ili pak identiteta pojedinih naroda, tijekom ovoga mandata nastojat će se postići suglasje kako bi se spustile međunacionalne napetosti koje su inicirane majorizacijom Hrvata. Stranke HNS-a i HDZ-a BiH kao programski cilj sljedeće vlasti u četverogodišnjem razdoblju navele su sedam politika. Na prvome mjestu ova je stranka postavila ustavne promjene kojima bi se riješilo i hrvatsko pitanje u BiH. Ova stranka je navela da preustroj BiH po njima podrazumijeva ustroj četiri federalne jedinice od kojih bi jedna bila Sarajevo kao distrikt.

Preustroj zemlje

“Prema tom prijedlogu, BiH se uređuje kao decentralizirana država s četiri federalne jedinice (administrativne, ustrojbene i sl.) i jedinicama lokalne uprave i samouprave (općine i gradovi)”, navodi se u dokumentu. Unutar dokumenta SDA, koji ova stranka koristi kao polazište za pregovore s drugima, inzistira se, kako doznajemo, na ravnopravnosti naroda i građana. Pri tome se pak ne spominju ustavne promjene, ali se traži donošenje zakona temeljenih na provedbi odluke Ustavnoga suda BiH o konstitutivnosti naroda. Inzistira se na odgovarajućoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i predstavnika manjina u skladu s ustavima. Koalicija stranaka HNS-a inzistira i na pitanjima važnim za očuvanje identiteta jezika, kulture i obrazovanja. Očekujući poštovanje prava Hrvata na informiranje na materinskom jeziku, traži se uspostava javnog RTV kanala na hrvatskome jeziku. “Učinit ćemo sve kako bi i hrvatski narod, ravnopravno s druga dva konstitutivna naroda, u strukturi Javnog RTV sustava, imao javni TV servis s programom na hrvatskom jeziku, a lokalni mediji bili istinski integratori svih članova zajednice”, dodaje se.

Novi razgovori

Oko ovih pitanja dvije stranke će nastaviti razgovarati u sklopu više procesa. Jedan od tih je i provedba presude Suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju ‘Sejdić-Finci’. HDZ će zbog masakra koji je proveo ministar Zukan Helez inzistirati na ispravljanju nepravdi prema braniteljima i iskrivljivanju povijesnih činjenica i istine o Domovinskom ratu. Ključna tema – Europska unija, koja uključuje i brojne reforme, identična je u razmišljanjima HDZ i SDA. “Europa je naš interes, dom i budućnost, kao i interes cijele BiH i susjednih država. Inzistirat će na ubrzanju ispunjavanja preduvjeta za stjecanje statusa države kandidatkinje i konačno punoga članstva BiH u EU”, stoji u dokumentu HNS i HDZ BiH nazvanom “Hrvatski odgovor”. Korupcija, borba protiv kriminala i NATO ima identičan sadržaj, a SDA inzistira na smanjenju javnih troškova, pomoć poplavljenima…