Published On: Ned, tra 7th, 2013

Gradonačelnik treba biti odgovoran građanima, a ne strankama

SARAJEVO – Uvodničar na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99”, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, iznio je stav da bi građani Sarajeva trebali direktno, a ne političke stranke, birati gradonačelnika. U tom slučaju bi, kazao je Komšić, gradonačelnik …
… bio odgovoran građanima.
“Njegov legitimitet je zapravo građanski legitimitet i on odgovara onima koji su ga izabrali. Sad je situacija potpuno drugačija. Političke stranke biraju gradonačelnika i on je odgovoran prema političkim strankama, što je apsurdno. I on nema moć koja izlazi izvan dogovora političkih stranaka koje ga biraju. Kad bi gradonačelnik odgovarao građanima, onda bi Gradsko vijeće donosilo one odluke koje treba da donosi, ali gradonačelnik bi imao dovoljno samostalnosti da može komunicirati sa građanima i pokretati inicijativu”, rekao je Komšić.
On je naglasio da će njegov najveći problem kao gradonačelnika biti uskladiti ono što sam misli da se treba uraditi sa interesima političkih stranaka, dodavši da su nadležnosti gradonačelnika svedene na samo nekoliko djelatnosti.
“Ja ne želim da mi budemo ogledalo onog što se zbiva na svim nivoima vlasti u državi. Želim da to bude novo lice države i da se pokaže da je moguće drugačije funkcionisanje. Ja ću se zato potruditi da osiguram jedinstvo Gradskog vijeća i Gradske uprave”, izjavio je Komšić dodavši kako će nastojati da poveže Sarajevo i Istočno Sarajevo, prije svega, u funkcionlanom smislu.
On je kazao da Sarajevo nema nikakvu komunikaciju sa Banjom Lukom i Mostarom, ali, kako je rekao, ima dobre odnose sa 27 pobratimskih gradova u svijetu.
(Vijesti.ba/AA)