Published On: Pon, lis 7th, 2013

Građani Bosne i Hercegovine dužni 5,1 milijardu KM!

Udruženja potrošača svakodnevno upozoravaju na to da su građani zbog teške ekonomske situacije prinuđeni podizati nenamjenske kredite, a nakon toga nove zajmove da bi zatvorili stare i tako ukrug. Međutim, pojašnjavaju da je nemoguće preživjeti bez kredita pa se i za veću nabavku namirnica kreditno zadužuju.

Da se građani Bosne i Hercegovine svake godine sve više zadužuju , potvrđuju i službeni podaci Agencije za bankarstvo FBiH , prema kojima je u prvoj polovici 2013. godine odobreno ukupno 3,2 milijarde KM novih kredita , što je za 15,4 posto ili 427 milijuna KM više u odnosu na isti period prethodne godine , piše današnji Dnevni avaz .

Udruženja potrošača svakodnevno upozoravaju na to da su građani zbog teške ekonomske situacije prinuđeni podizati nenamjenske kredite , a nakon toga nove zajmove da bi zatvorili stare i tako ukrug . Međutim , pojašnjavaju da je nemoguće preživjeti bez kredita pa se i za veću nabavku namirnica kreditno zadužuju .

Posebnu bojazan izazivaju stalna nova zaduživanja građana koji lako mogu završiti u teškoj situaciji kada više neće imati od koga niti gdje posuditi , dok će , s druge strane , njihova dugovanja i dalje dospijevati .

U prvoj polovici 2013. , naime , sektorska struktura kredita neznatno je promijenjena u odnosu na kraj 2012. godine . odnosu na kraj 2012. godine . Krediti dati stanovništvu već su za jedan posto ili 56 milijuna KM i dostigli su iznos od 5,1 milijardu KM . Iz Agencije za bankarstvo FBiH kažu da je prema dostavljenim podacima od banaka , a koji se tiču strukture kredita stanovništva po namjeni , udio kredita nepromjenjeno u odnosu na kraju 2012. godinu .

Tako krediti odobreni za financiranje potrošnih dobara iznose 74 posto , dok udio stambenih kredita iznosi 23 posto . Preostalih tri posto doznačena su mali obrti , mali biznis i poljoprivreda .

Iz Agencije pojašnjavaju da se zbog sve težih ekonomskih uvjeta života te financiranja svakodnevnih životnih potreba veliki broj građana odlučuje na podizanje nenamjenskih potrošačkih kredita .

Fena