Published On: Pon, lis. 9th, 2017

Građani BiH najveći pesimisti u regiji

Građani BiH su najmanje zadovoljni i najveći su pesimisti u regiji, pokazuju rezultati istraživanja Balkanski barometar koje je Vijeće za regionalnu suradnju (RCC) predstavilo u ponedjeljak u Briselu.

Generalni tajnik RCC-a Goran Svilanović pozdravio je goste na prezentaciji Balkanskog barometra i već najavio novo izdanje za 2018. godinu.

Goste je, također, pozdravio zamjenik generalnog direktora za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenje Maciej Popowski koji je naveo da pozitivan razvoj događaja u regije daje razlog za optimizam.

Naglasio je da vrata EU ostaju otvorena za zemlje regije kada ispune određene kriterije.

Istaknuo je značaj ekonomske suradnje u regiji i tom kontekstu naglasio uspjeh nedavnog summita u Trstu. Smatra da ovakva suradnja daje nove prilike za regiji u cjelini, kao i za svaku zemlju regije. – Možete računati na našu podršku.

Vjerujemo da će regionalna suradnja pospješiti i olakšati proces priključenja – rekao je Popowski.

Prema ovom istraživanju, čije je nalaze prezentirao Vladimir Gligorov, stručni konsultant agencije GfK-a i istraživač na Institutu za međunarodne ekonomske studije u Beču, 76 posto ispitanika u BiH kaže da nije zadovoljno ekonomskom situacijom u svom društvu, a 39 posto ih očekuje da će se stanje ekonomije pogoršati u idućih 12 mjeseci.

Premda je nezaposlenost prepoznata kao najveći problem s kojim se suočavaju ekonomije u svim zemaljama jugoistočne Europe, ljudi u BiH su zbog toga najviše zabrinuti – 73 posto.

Također u BiH je veliko nepovjerenje u vlasti, kojima ne vjeruje 82 posto građana, ali ništa bolje ne stoje ni mediji, za koje 80 posto ispitanika smatra da su pogođeni korupcijom. Balkanski barometar je pokazao da je nakon dvije godine stagnacije u regiji došlo do povećanja broja onih koji misle da bi priključenje Europskoj unjiji bilo dobra stvar za njihovo društvo (42 posto u odnosu na 39 posto u prethodnom istraživanju).

S druge strane 19 posto građana regije smatra da bi priključenje EU bilo loša stvar, dok ih 36 posto ne smatra da bi to bilo niti dobro niti loše. Ipak, u jugoistočnoj Europi pesimizam je u porastu budući da sada manje ljudi vjeruje da će do prijema doći do 2020. godine (samo 19 posto u odnosu na 24 i 27 posto u prethodnim istraživanjima), dok 28 posto ispitanika smatra da do priključenja EU neće nikad doći.

Većina poslovnih lidera u regiji , 57 posto, smatra da bi prijem u EU donio korist njihovim kompanijama, jedna trećina ispitanika nije bila sigurna, dok ih je sedam posto gledalo na prijem u EU negativno.

Više od tri četvrtine ljudi u regiji, 76 posto, preferira rad u javnom u odnosu na privatni sektor jer kažu da su bolji uvjeti rada (36 posto), bolje plaće (39 posto) i veća sigurnost radnog mjesta (56 posto). Stanovnici jugoistočne Europe najkorumpiranijim smatraju političke stranke (82 posto), zatim sudstvo (80 posto), zdravstveni sektor i carine (79 posto)…

Zanimljivo je da 47 posto ispitanika smatra da su i vjerske zajednice pogođene korupcijom, a 55 posto to isto misli za nevladine organizacije. Većina stanovništva jugoistočne Europe od 73 posto ne smatra da se njihove vlade efikasno suprostavljaju korupciji, a alarmantna je činjenica da 28 posto ljudi u poslovnoj zajednici smatra da nema načina za borbu protiv korupcije.

Balkanski barometar je godišnje istraživanje mišljenja koje je naručio RCC, a provela agencija GfK u sklopu kojeg se prikupljaju i analiziraju informacije od građana i privrednika iz regije na različite teme kao što su zaposlenost, trgovina, investicije, korupcija, itd.

Trećim izdanjem je u tijeku 2016. godine bilo obuhvaćeno 8.000 građana i 1.600 preduzeća.

(Fena)

Pošalji ovaj članak prijateljima:

Pravila ponašanja na Poskok.info ilitiga po stranjski Disclaimer