Published On: Sun, Aug 25th, 2013

Građani BiH imaju pravo na porezne olakšice kod kupovine prvog stana

U vremenu sve viših poreza, uvođenja novih nameta i visokih kamata na kredite kod banaka koje postavljaju sve teže ispunjive uvjete za odobravanje istih, građani gotovo po pravilu ne znaju da imaju pravo i na male, ali ipak povlastice kod kupnje prve nekretnine.

Jedna od takvih je i umanjenje osnovice za oporezivanje osobnog dohotka.

Iz Porezne uprave FBiH za Dnevni list pojašnjavaju kako je za umanjenje osnovice za oporezivanje osobnog dohotka potrebno da osoba ima poreznu karticu i da je podnijela godišnju poreznu prijavu.

Primjerice, za ovu godinu mora podnijeti poreznu prijavu do kraja ožujka 2014. godine. Nažalost, rok za prošlu godinu (i eventualno sve prethodne) je istekao i ne može se ni retroaktivno podnositi ni dopunjavati i onima koji to nisu na vrijeme uradili sve je “propalo”, no to pravo može iskoristiti iduće godine.

Primjerice, ako netko iduće godine podnese poreznu prijavu za 2013. i ako radi samo kod jednog poslodavca, primjerice za Dnevni list, i nema nijednog drugog poslodavca, ta osoba ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak, no ako želi ostvariti pravo po osnovi umanjenja poreza na dohodak, odnosno uvećati osobni odbitak po osnovi rješavanja stambenog pitanja, ta osoba mora podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak.

Umanjenje osnovice za oporezivanje dohotka jednako je uvećanju osobnog odbitka. U izračunu stoji da ta osoba treba platiti porez na dohodak u vrijednosti stotinu jedinica, ali kad je sve umanjeno, to nije urađeno po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit za tu godinu; u poreznu ispostavu treba donijeti raznu dokumentaciju kojom se dokazuje da ta osoba prvi put kupuje stan, da nije imala naslijeđa, poklona, da ni pod kojim uvjetima nije koristila neki stan, da nije prodala imovinu, da ispunjava uvjete za umanjenje osnovice za oporezivanje.

Od banke se donosi i potvrda, odnosno izlistaj koliko je ta osoba platila poreza po osnovi stana i kamata za tu godinu, piše Dnevni list.

Ako, primjerice, donese listing koliko je platila kamata po osnovi kredita za kupnju prvog stana i ako je plaćeno od stotinu spomenutih jedinica kamata 50 jedinica, od tog se toj osobi priznaje deset posto, odnosno pet jedinica.

Na tisuću maraka kamata toj osobi se priznaje stotinu maraka, odnosno osnovica za oporezivanje se umanjuje u toj visini budući da je porez na dohodak deset posto.

Banka u ovom slučaju ništa ne odbija, ne smanjuje se rata kredita, porezna uprava ništa ne odbija – samo se ostvaruje pravo na umanjenje porezne obveze na dohodak.

Zakon o porezu na dohodak u primjeni je od 1. siječnja 2009. godine i prilično je kompleksan. Naš sugovornik iz Porezne uprave FBiH ističe kako je o primjeni ovog zakona napisana i jedna čitava knjiga s brojnim praktičnim primjerima. Brojni su detalji s kojima čak ni zaposlenici lokalnih poreznih ispostava nisu najbolje upoznati, a još manje građani.

To pravo se ne može retroaktivno ostvariti (za 2012. i ranije godine), ali je moguće za sljedeće godine, pa bi se građani trebali detaljnije raspitati kod poreznih ispostava ili u Poreznoj upravi FBiH i to pravo iskoristiti jer se tim iznosom može u nekim slučajevima platiti i jedna rata kredita.

bljesak