Published On: Sub, svi 18th, 2013

KRAJ JEDNE BUNDE: Gotova je era Slavice Juke

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, danas je nakon drugog kruga glasanja dobio novog dekana. Prof. dr. sc. Slavicu Juku, koja je do sada zauzimala poziciju dekanice, zamijeniti će prof.dr.sc. Zoran Tomić.
Natpolovičnom većinom glasova (33 glasa), u drugom krugu glasovanja prof. Tomić je izabran za dekana Filozofskog fakulteta, piše Pogled.ba.
Protukandidatkinja Isabela Dankić u drugom krugu glasovanja osvojila je 7 glasova.
Prvi krug glasovanja između ovih dvoje kandidata obilježio je velik broj poništenih listića (čak 23), dok se troje potencijalnih glasača nije ni pojavilo na izborima.
Prof. Tomić  jedan je od vodećih znanstvenika na području odnosa s javnošću u BiH i regiji. Autor je jedne od dvije definicije odnosa s javnošću u regiji. Kao sveučilišni profesor sudjelovao je u izradi i uvođenju brojnih inovativnih programa odnosa s javnošću na znanstvenoj i stručnoj razini u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Autor je devet knjiga od kojih je i knjiga Odnosi s javnošću-teorija i praksa (2008.) koja prema mišljenju uglednih recenzenata predstavlja cjelovit i prvi udžbenik s područja odnosa s javnošću u regiji. Ova knjiga danas je redovita literatura dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na sveučilištima od Skoplja do Zagreba. Autor je više od 60 znanstvenih i stručnih radova od kojih je njih pola s područja odnosa s javnošću.
Rođen je u Radišićima (Ljubuški) 1966. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Ljubuškom, a na Sveučilištu u Mostaru diplomirao je na Pravnom fakultetu.
Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završio je poslijediplomski studij i stekao zvanje magistra znanosti. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu obranio je doktorski rad.
Stručno je usavršavan kroz programe edukacije u SAD-u (1995, program USAID), Njemačkoj (1996., program CSU) i Velikoj Britaniji (1999., program USAID).