Published On: Thu, Aug 6th, 2015

Geni određuju političku orijentaciju

eć godinama ideja da bi biološki faktori mogli utjecati na političko usmjerenje zanima politologe, psihologe i javnost, a sada su znanstvenici u studiji objavljenoj u Journal of the Royal Society potvrdili da postoji veza između genetike i političkih preferencija.
Je li moguće da naš izbor lijevih ili desnih, konzervativaca ili liberala, ovisi o tome što su nam biološki prenijeli naši roditelji, upitali su se Richard P. Ebstein sa sveučilišta u Singapuru i njegovi kolege.
Većina naših osobina, kao što su boja kože, visina, neke bolesti, ovise o našim genima.
Ebstein je s kolegama proučavao genom 1.771 studenta svog sveučilišta koji pripadaju etničkoj skupini Han, glavnoj u Kini.
Objavio je da su dobili dokaze o vezi između jedne genetske varijante i političkih ideja, prenosi Hina.
Po njima, gen DRD4 koji igra ulogu u prijenosu dopamina mogao bi utjecati na naš politički izbor, posebno kod žena.
Deseci ranijih studija potvrdili su usku vezu između političkog mišljenja i karakternih osobina.
Tako konzervativci vole red i strukturirani život, a i koherentniji su u načinu na koji donose odluke.
Liberali pokazuju bolje snalaženje u nejasnim i kompleksnim situacijama te se lakše prilagođavaju neočekivanim okolnostima.