Published On: Sat, Aug 15th, 2015

GDJE IDU NOVCI: U 10 godina strankama iz proračuna uplaćeno 210 milijuna maraka

Dobar dio financiranja političkih strabnaka u BiH je obavijen velom tajne, a na to su ponovo upozorile članice zemalja Vijeća Europe za borbu protiv korupcije (GRECO) ukazujući da na tom polju nije postignut napredak.
Vijeće ministara BiH je zadužilo nadležne institucije da hitno realiziraju preporuke koje je dao GRECO.
On je pozdravio posljednji izvještaj Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o provođenju izbornog zakonodavstva, u kojem je upravo oblast financiranja političkih stranaka postavljena kao prioritet o kojem institucije BiH treba da se što prije izjasne.
– BiH mora što prije podići na višu razinu proces financiranja stranaka, ali i da počne sa radom nova interresorna radna grupa za izmjene izbornog zakonodavstva – navode zemlje članice GRECO-a u najnovijem izvještaju.
Oba doma Parlamenta Bih predložila su svoje predstavnike u tu grupu krajem svibnja, a za održavanje konstitutivne sjednice tri imena treba predložiti Vijeće ministara BiH.
Član te radne grupe i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Lazar Prodanović kaže kako radna grupa mora hitno početi sa radom, jer je izborno zakonodavstvo u BiH daleko od dobrog. U sam vrh prioriteta stavlja potrebu da budu ispoštovane preporuke GRECO-a u vezi sa financiranjem stranaka.
– Mora se brzo raditi, jer je već iduća godina izborna i nije poželjno da izborna akta budu tada mijenjana. Transparentnost financiranja političkih stranaka glavna je pretpostavka za transparentnost izbornog procesa. Nadam se da ćemo ispoštovati preporuke GRECO-a, a realno imamo vremena od rujna do prosinca za korjenite izmjene, da bi lokalni izbori imali bolju podlogu od prethodnih – rekao je Prodanović.
Podsjetio je da su izborni zakoni do sada pretrpjeli dvadesetak izmjena.
– Potrebno je učiniti više u njegovom poboljšanju i to prije svega skratiti vrijeme od raspisivanja do održavanja izbora, riješiti pitanje prijevremenih i izvanrednih izbora, iako to podrazumijeva izmjenu ustava, vrijeme objavljivanja konačnih rezultata i urediti stanje u biračkim odborima i ojačati ih – rekao je Prodanović.
Preporuke identičnog sadržaja SIP je u lipnju uputio Parlamentu BiH. SIP se u tom izvještaju osvrnuo na potrebu da radna grupa za izmjene izbornog zakonodavstva stavi pod lupu akta kojima je regulirano financiranje stranaka u potrazi za rješenjima koja će podići ljestvicu transparentnosti u tim poslovima.
Na račune političkih stranaka u BiH slijevaju se stotine milijuna maraka. Od 2004. do 2014. godine samo iz proračuna sa različitih razina vlasti stranke su dobile skoro 210 milijuna, a samo lani stiglo im je više od 17,8 milijuna KM.