Published On: Sat, Mar 21st, 2020

FEDERALNI VILI BEROŠ MALO SUTRA: Što uopće radi Vjekoslav Mandić?!

Nedopustivo i sramotno je da u stanju potrebe opće mobilizacije i saradnje, federalni ministar zdravstva još uvijek nije uspostavio niti kontakt, a kamoli bilo kakav oblik koordinacije aktivnosti sa kantonalnim ministarstvima zdravstva – navodi se u priopćenju Savjeta za zdravstvo SDP-a BiH

Savjet za zdravstvo Socijaldemokratske partije BiH traži da na području cijele Bosne i Hercegovine hitno stupi na snagu zabrana putovanja unutar države, te potpuno zatvaranje granica i zabrana ulaska i izlaska iz zemlje za sva fizička lica.

Pozivamo krizne stožere da hitno uvedu i mjeru uvođenja policijskog sata u cijeloj državi. Nužno je i da se za Banja Luku, Mostar i Konjic, tri žarišta zaraze virusom COVID-19, uvede potpuna zabrana kretanja, uz omogućenje jednog, kontroliranog dnevnog izlaska u nabavku potrepština jednom članu domaćinstva.

Vijeće za zdravstvo SDP BiH traži od kriznih štabova na svim razinama da objave informacije o broju raspoloživih testova na virus COVID-19, broja respiratora, te stanja i kapaciteta svakog pojedinačnog izolatorija.

Također, nužno je stavljanje u funkciju svih jedinica civilne zaštite u državi, te mobilizacija svih dostupnih zdravstvenih kadrova.

Nedopustivo i sramotno je da u stanju potrebe opće mobilizacije i saradnje, federalni ministar zdravstva još uvijek nije uspostavio niti kontakt, a kamoli bilo kakav oblik koordinacije aktivnosti sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Očekujemo od entitetskih vlada da od svih lokalnih i kantonalnih zdravstvenih sistema zatraže cjelovite informacije o kapacitetima za smještaj i tretiranje oboljelih ili onih za koji pokazuju simptome oboljenja od virusa, kso i o uslovima za provođenje testova, dostupnosti zaštitne opreme zdravstvenim radnicima i drugih medicinskih pomagala.

Samo odgovornim postupanjem, transparentnošću i tačnim podacima o raspoloživim resursima za borbu protiv pandemije je moguće istu suzbijati, ali i smanjiti paniku među građanima koji imaju osjećaj da ih se drži ‘u mraku’ i neinformisane o stvarnom stanju pandemije u BiH.

Konačno, riječima direktora Svjetske zdravstvene organizacije, očekujemo da vlasti na svim razinama shvate da je najkorisnija mjera za kontrolu virusa ‘testiranje, testiranje, testiranje!’ – navodi se u saopštenju Savjeta za zdravstvo SDP-a BiH.