Federalizam i jednakopravnost – uvjeti za prihvaćanje kandidature BiH za članstvo u EU

Tijekom 17. Interparlamentarnog sastanka predstavnika Europskog parlamenta i Parlamenta BiH, koji je održan krajem svibnja, zaključeno je kako je provođenje presude Sejdić-Finci uvjet za ulazak naše zemlje u EU, a pri promjeni političkog sistema BiH potrebno je uvažiti principe federalizma i decentralizacije.

U zajedničkoj izjavi sudionika interparlamentarnog sastanka naglašava se, kako piše Dnevnik.ba, kako bi Komisija trebala posebno obratiti pozornost na provedbu presude Sejdić-Finci i to kada Vijeće Europe bude tražilo mišljenje EK o aplikaciji BiH za članstvo u EU.

“Poziva se EK da bude spremna omogućiti postizanje dogovora o provedbi presude sejdić-Finci i to kako bi se svima osigurala jedaka prava”, navedeno je u izjavi.

Također, sudionici sastanka pozivaju političke lidere u BiH da daju prioritet uspostavljanju efikasnog mehanizma koordinacije, koji će efikasno povezivati institucije svih razina vlasti.

“Bez tog mehanizma proces pristupa EU će ostati u slijepoj ulici. Uspostavom mehanizma koordinacije otvorio bi se put BiH da u potpunosti iskoristi financijske fondove Unije koje ima na raspolaganju”, stoji u dokumentu.

Također, naglašava se i potreba političkih reformi i demokratizacije političkog sistema.

“Posebno se naglašava činjenica da je ekonomski napredak moguć samo ako je utemeljen na inkluzivnom društvu i državi. Ponovno pozivamo da buduće reforme trebaju uzeti u obzir principe federalizma, decentralizacije, subsidijarnosti i legitimnosti političkog predstavljanja. Političare požurujemo da urade potrebne promjene”, stoji u izjavi izdanoj nakon 17. Interparlamentarnog sastanka predstavnika Europarlamenta i Parlamenta BiH.

Inače, sastankom su predsjedavali Nikola Lovrinović, predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH, i Tonino Picula, predsjednik Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom./HMS/