FEDERACIJA IH NIJE MAZILA: Rezultati popisa otkrili bi razmjere etničkog čišćenja Srba iz FBIH, tvrdi Zdravković…

U čak 155 naselja u Federaciji BiH u kojim je, prema podacima iz 1991. godine, živjelo 12.113 Srba danas nema nijednog stanovnika, izjavio je ekonomist Miroslav Zdravković i izrazio bojazan da se neobjavljivanjem podataka s popisa u BiH iz 2013. godine namjeravaju da prikriju prave razmjere etničkog čišćenja na određenim područjima u BiH. 

On je naveo da je tijekom proteklog popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, čiji podaci još nisu objavljeni, utvrđeno da nekoliko srpskih sela imalo samo jednog ili dva žitelja, poput drvarskog sela Srnetica, Balbašića kod Trnova ili Mijačica kod Ključa.

“U BiH su 1991. godine Srbi činili većinu u 698 naselja u kojima je živjelo 196.000 stanovnika, od kojih 168.000 srpske nacionalnosti. Broj stanovnika se u ovim mjestima smanjio za 100.000, a još se ne zna njihova nacionalna pripadnost jer podaci popisa na kojem su se građani izjašnjavali o tom pitanju nisu poznati “, rekao je Zdravković za” Politiku “.

On kaže da je moguće da su u nekim naseljima u FBiH gdje su živjeli isključivo Srbi doselili novi stanovnici koji nisu srpske nacionalnosti.

“Slika će nam biti jasnija kada saznamo nacionalni sastav stanovništva. Možemo uzeti kao primjer Glamoč, koji je prije rata imao 12.500 stanovnika, od kojih 10.000 Srba, a sada ima svega 4.000 stanovnika”, rekao je Zdravković.

On je podsjetio da su Srbi pred početak rata živjeli na 70 posto teritorija BiH, te je konstatirao da je podjelom BiH legalizirano etničko čišćenje Srba s područja od 10.000 kilometara četvornih, što je jadnako površini Kosova i Metohije.

“Kada tome dodamo teritoriju u Hrvatskoj s koje je poslije operacija` Oluja` protjerano 250.000 Srba ispada da smo izgubili tri Kosmeta “, naveo je Zdravković.
Zdravković kaže da su, prema podacima do kojih je došao, “pusta” naselja nalaze se na teritoriji 34 općine u FBiH.

Najviše ispražnjenih sela nalazi se u općinama Bugojno / 17 /, Donji Vakuf / 15 / i Vareš / 15 /. Oko Bihaća je ostalo praznih 10 srspkih naselja oko Glamoča osam, kao i sedam u Goraždu.

“Naselje Brijesnica Gornja u općini Lukavac imala je prije rata čak 571 stanovnika, od kojih se 560 izjasnilo kao Srbi. Sada su sve kuće prazne. Naselje Lohovo kod Bihaća napustilo je od 1991. do 2013. godine 706 stanovnika. Čak 640 ih je bilo srpska nacionalnosti “, upozorava Zdravković.

On naglašava da su “ugašena sva svjetla” iu naselju Cemanovici na Palama koje je prije rata brojalo 242 stanovnika, od kojih su se kao Srbi izjasnilo njih 171, te naveo da se iz naselja Buhotina na Ilidži iselio 131 stanovnik, od kojih 94 srpskih nacionalnosti.

Predsjednik Udruženja Srba iz BiH u Srbiji Duško Belović kaže da se, prema istraživanju, čak 750.000 Srba iselilo iz BiH za vrijeme i nakon građanskog rata, i da se manji dio njih 200.000 zadržao u Srbiji, a ostatak rasuo po svijetu.

On ističe da je posebno teška situacija u gradovima, poput Mostara, gdje je prije rata živjelo 25.000 Srba.