FBiH ne može biti bošnjački entitet

Hrvati ne očekuju od Srba da im pomažu u rješavanju njihovog statusa, nego da dugoročno razmišljaju o svojoj poziciji kao naroda u BiH, rekao je u intervjuu za “Nezavisne” Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH. “Možete to promatrati i ovako – bolje je voditi političke borbe daleko od svog dvorišta”, rekao je Čović.

Čović je rekao da se HDZ BiH zalaže za rješenja koja će zadovoljiti sve tri strane, te da polaze od toga da je potrebno osigurati jednakopravnost svih.
“Bit će, naravno, uvijek onih koji BiH doživljavaju kao bošnjačku državu, u kojoj dominiraju muslimani. Ali duboko vjerujem da ima više onih koji BiH žele vidjeti u EU i da prihvaćaju standarde koji tamo vrijede”, istakao je on.
NN: Manje-više se svi u BiH slažu da Hrvati danas nisu ravnopravni. Ali, koliko ste tome sami doprinijeli stvaranjem Muslimansko-hrvatske Federacije 1994?
ČOVIĆ: Mnoga načela su Washingtonskim sporazumom bila drugačije postavljena. Činjenica je da je u zadnjih petnaestak godina napravljeno toliko preinaka i Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Taj sporazum danas izgleda potpuno drugačije nego tada. Visoki predstavnici su donosili, nametali ustavna rješenja, popravake i amandmane, nažalost ne kroz parlamentarnu proceduru.
NN: Jedan član hrvatske delegacije u Daytonu je prije dvije godine u jednom neformalnom razgovoru sa novinarima rekao da je Hrvatima rečeno da će stvaranje Federacije biti nakon rata prošireno na cijelu BiH i da su zato pristali na to. Rekao je da su Hrvati praktično bili prevareni jer je stvorena RS.
ČOVIĆ: Za puno stvari se može vezati riječ “prevara” – od stvaranja Washingtonskog sporazuma – sjećate se da je tada bilo vezivanje FBiH i Republike Hrvatske u konfederaciju. Taj proces je bio takav kakav jeste, to je bio jedan mamac. Sada treba eliminirati mogućnost majorizacije jednog naroda. Ukoliko prije to riješimo, utoliko prije ćemo se moći baviti normalnim, životnim problemima.
NN: Vjerovatno ste i sami čuli da u RS mnogi u javnosti potežu to pitanje i pitaju zašto Srbi sada da pomažu Hrvatima jer su se oni, je li, sami vezali s Bošnjacima u federaciju i sami sebi napravili problem.
ČOVIĆ: Znam ja za takva razmišljanja i, naravno, mi razumijemo da obični ljudi tako razmišljaju, pa i neki utjecajni političari. Međutim, osobno ne mislim da nama itko pomaže. Kada predstavnici RS stoje uz naše razmišljanje ja sam duboko uvjeren da oni dugoročno razmišljaju o svojoj poziciji kao naroda u BiH. Svima je zajednički interes da napravimo BiH u kojoj ćemo biti rasterećeni pitanja majorizacije, bez obzira na to koga nad kim. Meni je drago da danas imamo suglasje u puno pitanja s predstavnicima srpskih političkih stranaka, i to ohrabruje da ćemo lakše doći do rješenja. Ali taj segment da netko nekome prividno pomaže je i realnost u nekom trenutku, međutim, dugoročno to je zajednički projekat. Svima je jasno da brojniji narod želi stvoriti ambijent građanske države i kad se oslobodi jednog tereta onda je sasvim siguran da će taj teret prebaciti na drugu stranu. To možete i tako promatrati. Tu ja vidim dugoročnu stratešku opredijeljenost nas jedne na druge, prije svega hrvatskog i srpskog naroda. Možete to promatrati i ovako – bolje je voditi političke borbe daleko od svog dvorišta.
NN: Inače ste jako optimist, ali ste na tribini u Banjaluci izrazili ste veliki pesimizam. Jedino ste za rješenje presude “Sejdić i Finci” pokazali neki umjereni optimizam. U svemu ostalom ste, moram reći, bili jako pesimistični…
ČOVIĆ: Za nas je sad ključno riješiti presudu Europskog suda i zbog obaveze prema EU i zbog pitanja izbora članova Predsjedništva i Doma naroda pošto smo zadnja dva puta brutalno majorizirani jer su nam Bošnjaci birali člana Predsjedništva. Opet, želimo to riješiti na način da apsolutno bude zadovoljna i srpska strana i da nema nijednog razloga da bude nezadovoljna i bošnjačka strana, ili barem oni koji BiH vide kao državu tri jednakopravna naroda. Bit će, naravno, uvijek onih koji BiH doživljavaju kao bošnjačku državu, u kojoj dominiraju muslimani. Ni te poglede ne treba zanemariti. Ali duboko vjerujem da ima više onih koji BiH žele vidjeti u EU i da prihvaćaju standarde koji tamo vrijede. Što se tiče pesimizma ili optimizma, optimista sam u vezi s ovim jer se sve stranke bez izuzetka slažu da se moraju tražiti rješenja koja u konačnici moraju spriječiti da jedan narod bira predstavnike drugog. Od toga polazi priča o optimizmu. Svi drugi procesi koji se paralelno vode, vode se na način da – i zato sam rekao da nisam optimističan – ne uvažavaju načelo da u BiH žive tri naroda koji moraju biti konstitutivni i suvereni. Uzmite kako se razmišlja o gradu Mostaru, državi, kad se razmišlja o rekonstrukciji FBiH i tako dalje. Mi podržavamo rekonstrukciju Federacije, na tome se i temelji onaj naš prijedlog o četiri teritorijalne jedinice. Pogledajte kako se u RS brzo rješavaju stvari, pa i ovo sad u vezi s izvršnom vlašću. A vidite kako se u FBiH to sporo rješava. U zadnjih desetak godina u FBiH se stvara ambijent da ona polako postaje entitet bošnjačkog naroda. Mi to ne možemo prihvatiti niti dozvoliti. BiH neće funkcionirati bez toga.
NN: Zbog čega je tolika tabu tema treći entitet? Kako Vi razumijete one koji uporno sprečavaju da se ta tema i spomene?
ČOVIĆ: Mi smo ponudili četiri teritorijalne jedinice upravo stoga da na neki način privolimo bošnjački narod na to. A u osnovi, to je opet to što se vrti oko tri entiteta. Nama ne smeta da budu tri entiteta. Štoviše. Ali smo uvažili da se to može napraviti po volji Bošnjaka koji misle da se u FBiH može napraviti više jedinica. I zato smo predložili da u Federaciji budu Mostar, Tuzla i Sarajevo centri tih jedinica. Ja razumijem glas onih koji prijete tobože otcjepljenjem kada Hrvati naprave svoj entitet, da će tražiti otcjepljenje i priključenje Hrvatskoj i tako dalje. Mi već deset godina na vrlo praktičan način pokazujemo opredjeljenje za BiH, ali BiH na europskom putu, u kojoj će Hrvati biti jednakopravni, a ne država koja će se zatvoriti u neke okvire iz kojih bježimo.
NN: Bh. Hrvati polovinom godine dobijaju veoma moćnog saveznika, jer Hrvatska ulazi u EU. Očekujete li pomoć u rješavanju vaših pitanja s te strane?
ČOVIĆ: Hrvatska je preozbiljna država, suštinske europske demokracije. Zbog toga je uspješno završila svoj europski put. Siguran sam da će od 1. srpnja stvari ići nabolje za BiH i za bh. Hrvate jer ćemo u Hrvatskoj imati pravog prijatelja. Ono što se pojavljuje kao problem je da bh. Hrvati postaju građani EU i neki igraju na kartu iseljenja Hrvata iz BiH zbog teške ekonomsko-socijalne pozicije, te da će za 20-30 godina većina mlađeg svijeta otići iz zemlje u kojoj nemaju prosperitet pa da po tom osnovu eliminiraju jedan ili drugi narod i da to postane dominantno država jednog naroda. Sve su to strategije koje netko ima. Što se tiče Hrvatske, bez obzira na to tko je na vlasti, uvijek se stavlja na krajnje korektno mjesto pozicija Hrvata u BiH. Mi ne želimo opterećivati odnose u Hrvatskoj. Od njih vrlo jasno tražimo da podrže jednakopravnost sva tri naroda, da legitimni predstavnici odlučuju, a ne da im, ne znam, visoki predstavnici nameću tko će im biti predsjednik Federacije, tko može birati hrvatskog člana Predsjedništva. Siguran sam da će se za te standarde zalagati svaki budući predsjednik i svaki budući premijer Hrvatske bez obzira na to iz koje stranke bio. Više od toga ni ne očekujemo.
nezavisne.com

more recommended stories